Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında, kestane ithalatı geniş kapsamlı bir izleme sürecine tabi tutulacak.

Konut fiyatlarını yüzde 30 düşürecek yeni trend: Kademeli satış modeli Konut fiyatlarını yüzde 30 düşürecek yeni trend: Kademeli satış modeli

Bakanlık yetkililerine göre, son dönemde ithal kestane ile ilgili ortaya çıkan olumsuz değerlendirmeler üzerine bu adım atıldı. Yapılan düzenleme ile kestane ithalatı, yerli üreticilerin daha etkili bir şekilde korunması ve rekabet gücünün artırılması amacıyla detaylı bir gözetim altına alınacak. Bu çerçevede, kestane ithalatına dair tüm bilgiler kayıt altına alınacak ve bu süreç sıkı bir şekilde takip edilecek.

İthalat işlemleri, sadece görevlendirilen ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından verilen kayıt belgeleri doğrultusunda gerçekleştirilebilecek. Bu adımın, yerli kestane üreticilerini destekleyerek sektördeki rekabeti güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.