Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12. Kalkınma Planı taslağında eğitimde önemli değişiklikler öngörülüyor. Bu değişiklikler arasında okul müdürlük sisteminin profesyonellere teslim edilmesi dikkat çekiyor. Plan kapsamında, okul müdürü olmak isteyen öğretmenlere profesyonel eğitim verilerek sertifikasyon programları düzenlenecek. Sertifikası olmayanlar müdür veya müdür yardımcısı olamayacaklar. 

Eğitimler Verilecek


Milli Eğitim Bakanlığı 11. Kalkınma Planı’nda eğitim hedeflerinde 5 önemli maddeyi hayata geçirmişti. Bunlar arasında uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik (kariyer basamakları), öğretmenlik meslek kanunu, açık liseye geçişlerin zorlaşması ve sınıf tekrarı gösterilebilir. Yeni hedeflerden biri olan profesyonel eğitim yöneticiliği ise şimdiden ses getirdi.

Erbakan: Yeniden Refah Partisi Allah Rızası İçin Siyaset Yapacak Erbakan: Yeniden Refah Partisi Allah Rızası İçin Siyaset Yapacak

Okulda müdürlük yapmak isteyen öğretmenlere eğitim verilerek sertifika programı düzenlenecek. Sertifikası olmayan müdür olamayacak, öğretmenlerin eğitimi tamamlaması gerekecek.

Eğitimde Profesyonel Yönetici Olmak


Profesyonel eğitim yöneticisi eğitimde ihtiyaçları karşılamak üzere çalışan, ihtiyaçları tespit eden ve insan kaynağını yöneten meslek mensuplarına profesyonel eğitim yöneticisi denmektedir. MEB’in bu kapsamda sertifikasyon süreci ile öğretmenlerin belirli aşamaları başarı ile geçmesini beklemektedir. Başarılı olamayan ya da yeterli olmayan yönetici adayları müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirilemez.