Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü eğitim gören ve ülkemize dönen bursiyerlerin değerlendirilmesi ve istihdam edilmeleri konusunda kamu kurumlarını uyardı.

Bakanlık tarafından gönderilen yazıda, yurt dışında lisansüstü eğitim alarak ülkemize dönen bursiyerlerin ülke için önemli bir kazanım olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle, bu bursiyerlerin uyum süreçlerinin geliştirilmesi, aidiyet duygularının sağlanması ve alanlarıyla ilgili faaliyetlerde görevlendirilmelerinin önemine dikkat çekilmiştir.

Yapılan yatırımın ve harcanan emeğin büyüklüğü göz önüne alındığında, istifa eden her bir bursiyerin önemli bir kayıp olduğu belirtilmiştir. Bu kayıpların önüne geçebilmek adına, bursiyerlerin görev yaptıkları kurumlara aidiyet duygularını pekiştiren, yeniliği teşvik eden, araştırma ve geliştirme için altyapı sağlayan, kariyer gelişimi için fırsatlar sunan bir çalışma ortamı sağlanması gerektiği vurgulanmıştır.

Bu çerçevede, ilgili bursiyerlerin lisansüstü eğitimleri sonrası ihtisasları dahilinde işleri yürütmek üzere ilgili birimlerde görevlendirilmeleri gerektiği belirtilmiştir. Bu durumun, bursiyerlerin eğitim aldıkları alanda edindikleri bilgi birikimi ve deneyimini daha etkili bir şekilde kullanmalarına olanak sağlayacağı ifade edilmiştir.

MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak