Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, yeni müfredat çalışmalarının detayları gün yüzüne çıktı. Bu değişim, 2017 yılından bu yana gerçekleştirilecek en kapsamlı müfredat değişimi olarak öne çıkıyor. Yapılan çalışmalar, her derste okuryazarlık becerilerinin ön plana çıkmasını hedefliyor.

Yeni müfredatın temelini oluşturan üç ana başlık, öğrencilerin her alanda okuryazarlık becerilerini artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, akademik derslerin sadeleşeceği ve öğrencilere bütüncül eğitimle daha fazla sosyal beceri kazandırılacağı belirtiliyor.

Öncelikle, öğrencilerin her derste okuryazarlık becerileri kazanmalarını sağlamak adına yeni programlar geliştiriliyor. İkinci olarak, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açılardan çok yönlü gelişimine odaklanan "bütüncül eğitim" yaklaşımı benimseniyor. Bu yaklaşımla birlikte öğrencilere, toplumsal yaşama hazırlanmalarında önemli bir rol oynayan sosyal-duygusal öğrenme becerileri kazandırılması hedefleniyor.

MEB kaynaklarına göre, yeni müfredatın ana hedeflerinden biri de öğrencilere müzikten medyaya, kütüphaneden matematiğe kadar farklı alanlarda okuryazarlık becerileri kazandırmak. Bu değişiklikle birlikte her derse eşit önem verilmesi ve öğrencilerin geniş bir yelpazede gelişim göstermeleri amaçlanıyor.

MEB kaynakları, bu değişimin temel vizyonunun bütüncül gelişim olduğunu belirtirken, öğrencilerin sadece bilgi ve beceri kazanmakla kalmayıp aynı zamanda kişisel değerler, insan ilişkileri, sağlık, sanat, kültür ve toplumsal sorumluluk gibi farklı alanlarda da gelişmelerini hedeflediklerini ifade etti.

Yeni müfredat çalışmaları kapsamında, öğretmen görüşleri alındığı, uluslararası alanda iyi uygulama örnekleri incelendiği, Millî Eğitim Şura kararları göz önüne alındığı ve ihtiyaç analizi yapıldığı belirtildi. Ayrıca, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından özel ihtisas komisyonları kurularak ders kitaplarının yazım aşamasında görüş ve önerilere yer verildiği ifade edildi. Yeni müfredatın Aralık ayında yapılacak bir lansmanla kamuoyuna tanıtılması planlanıyor.

BluTV resmen satıldı! İşte dünya devi yeni sahibi BluTV resmen satıldı! İşte dünya devi yeni sahibi

Kaynak: SABAH