Resmi Gazete'de paylaşılan bildiriye göre, TCMB kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğünü kaldırdı.

İşsizlik Oranının En Yüksek Olduğu Kentler İşsizlik Oranının En Yüksek Olduğu Kentler

Kaldıraç oranı, pasif toplamı tutarı, gayri nakdi kredi ve yükümlülükler tutarı, cayılabilir taahhütlerin 0,1 katsayısıyla çarpımı sonucu ortaya çıkacak tutar, türev finansal araçlara ait taahhütlerin her birinin kendi kredi dönüşüm oranı ile çarpımı sonucu belirlenecek toplam tutar ve cayılamaz taahhütler tutarının toplamının ana sermayeye bölünmesiyle hesaplanıyordu.