Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yer verilerel, yürürlüğe geçti. Kanun kapsamında, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile general ve amirallere yönelik ilgili hükümler çerçevesinde uygulanan işlemlerde soruşturma izni vermeye, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili mercilerin belirlenmesinde, ilgililerin son rütbeleri ve görevleri değerlendirilecek.

KKTC'de konuşlu askeri birlik, karargah ve kurumlardan Türkiye Cumhuriyeti'nde yer alan kişi veya kurumlara gönderilecek tebligatlar, yasa hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin görevlendirdiği veya hizmet alımı suretiyle çalıştırmış olduğu personel veya memur vasıtasıyla düzenleyecek.

Tazminat Ödemeleri Gerekecek

TSK'dan mecburi hizmet yükümlülüğünü bitirmeden giden veya ilişiği kalmayan  subay ve astsubaylar, ‘TSK'da görev yapamaz’ şeklinde sağlık raporu alanlarla vazife malulü olarak TSK'dan ayrılanlar dışında, her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilen; askeri öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine sunulan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının iki katını, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun ilgili hükmünde gerçekleştirilen ‘disiplinsizliği alışkanlık haline getirme’ fiilini işleyerek ayrılanlar için belirlenen masrafların 4 katını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faiziyle birlikte tazminat olarak ödemeleri gerekecek.

Eğitim, Staj ve Kurs Hakkında Düzenleme
Yurt dışına öğrenim, staj, kurs gibi sebeplerle giden subay ve astsubaylar için bu sürelerin toplamda 6 ayı aşması durumunda, yükümlülükleri bu sürenin 2 katı kadar uzatılabilecek. Ancak pilotların mesleki olarak almak zorunda oldukları harbe hazırlığın devamı niteliğinde olan simülatör eğitim süreleri kapsama dahil olmayacak.

Teklif uygulamaya alınmadan önce yurt dışına öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gönderilen personel hakkında yükümlülük sürelerinin hesaplanmasında yurt dışında 6 aydan kısa geçirilen süreler, yükümlülük süresinin uzatılmasında dikkat edilmeyecek.

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Süreleri Hakkında

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sınavlara yönelik her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara ilan edilmesi, bakanlığın internet aresinden duyurulacak, internet sitesindeki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Disiplin soruşturması, görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe hallerinde sözleşmeli erbaş ve erlerin TSK ile ilişiği sözleşme bitim tarihinden önce sonlandırabilecek.

O ilde ekmeğe zam geldi! Bakın ekmek kaç lira oldu O ilde ekmeğe zam geldi! Bakın ekmek kaç lira oldu

Terör örgütleriyle eylem birliğinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye kullanan ya da kullandıran sözleşmeli erbaş ve erlerin de TSK ile ilişikleri, sözleşme sürelerinden düşürülecek.