22 Ocak 2023 tarihli PPK toplantı özetinde, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı vurgulanarak, "Kurul, politika kararlarını enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Politika faizi mevcut seviyesini enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş gerçekleşene kadar sürdürecek" denildi.

Yayımlanan PPK Özeti ise şu şekilde:

Bakan Tekin'den Gazzeli çocuklara ziyaret Bakan Tekin'den Gazzeli çocuklara ziyaret

Kredi büyümesi ve bileşiminde normalleşme devam ediyor. Bireysel kredilerin son dört haftalık büyüme oranı önceki PPK toplantısından bu yana azalarak %2,98'e geriledi. Taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki büyüme oranları sırasıyla % -1,42 ve %1,95 düzeyindeyken, bireysel kredi kartlarında bu oran %5,38'e yükseldi. Ayrıca, Türk lirası ve döviz kuru etkisinden arındırılmış ticari kredilerin ortalama artış oranları da bu dönemde sırasıyla %1,39 ve %1,49 oldu.

Parasal ve miktar bazlı sıkılaştırma ile sadeleşme kararlarının etkisiyle, kredi faizleri hedeflenen finansal sıkılık seviyesiyle uyumlu seviyelere ulaştı. Türk lirası ticari kredi faizleri %52,9'a gerilerken, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri sırasıyla %41,0 ve %63,4 seviyelerinde seyretti. Taşıt kredisi faiz oranları ise 2,6 puan azalarak %44,5'e geriledi.

Parasal aktarım mekanizmasını destekleyen makroihtiyati tedbirlerin etkisiyle Türk lirası mevduat faizleri %47,0'a yükseldi. Ayrıca, düşük ve yüksek tutarlı mevduat arasındaki faiz farkı devam etti. Bu gelişmelerin yurt içi talep üzerindeki etkileri yakından izleniyor.

Dış finansman koşulları, rezerv seviyeleri ve cari dengedeki iyileşme Türk lirası varlıklara olan talebi desteklemeye devam ediyor. TCMB'nin brüt uluslararası rezervleri 16 Şubat 2024 itibarıyla bir önceki yıla göre yüksek seviyelerini koruyarak 134,2 milyar ABD dolarına ulaştı.

Türk lirasının vadeli kur oynaklığı %6,4 ve %18,7 seviyelerine gerilerken, 5 yıllık kredi risk primi %294 baz puan seviyesine düştü. Risk primi ve kur oynaklığındaki düşüşlere 2,38 milyar ABD doları Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve 3,17 milyar ABD doları hisse senedi piyasasına net portföy girişi eşlik etti.

Para politikasındaki kararlı duruş, Türk lirasının reel değerlenme sürecine katkıda bulunmaya devam edecek. Sıkı para politikası ve makroihtiyati politikalar, iç talepteki dengelenmeyi sağlamanın yanı sıra enflasyonun ana eğiliminde iyileşme sağlayarak Türk lirası varlıklara olan talebi destekleyecek.