MEB tarafından  Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile öne çıkan başlıklar neler? İşte  Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğindeki değişiklik ile bilinmesi gerekenler.

4. Sınıflarda yazılı sınav kaldırıldı. Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenlerince sürekli yapılır

 İlçe, il veya ülke genelinde ortak yazılı sınavlar yapılabilme imkanı geldi.

Her ilde özel uzmanlık gerektiren ölçme değerlendirme çalışmaları ile ulusal ve uluslararası izleme uygulamalarını il düzeyinde yürütmek amacıyla her ilde “Ölçme ve Değerlendirme Merkezi” kurulacak.

 Bir dönemde her dersten iki yazılı sınav yaplacak, ancak haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde il sınıf/alan zümrelerince karar alınması durumunda üçüncü sınav yapılabilme imkanı geldi.

 Okullarda sınav takvimi şöyle oldu:

1)  1. dönem 1. sınavlar: Ekim ayı son haftası–Kasım ayı ilk haftası,

2)  1. dönem 2. sınavlar: Aralık ayı son haftası–Ocak ayı ilk haftası,

3)  2. dönem 1. sınavlar: Mart ayı son haftası–Nisan ayı ilk haftası,

4)  2. dönem 2. sınavlar: Mayıs ayı son haftası–Haziran ayı ilk haftası

 Sınav tarihleri öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okuldan ilan edilecek.

 Okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak ve böylece uygulamada birlik sağlanılacak.

 Öğretim programlarının etkisini öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden görebilmek amacıyla okul tabanlı izleme araştırması artık yapılabilecek.

 Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esas olarak belirlendi.

 Uygulamalı sınavların hangi derslerden yapılacağı, şekli, sayısı ve süresi eğitim kurumu sınıf/alan zümrelerinin inisiyatifine kalırken okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanacak.

 Yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamayacak.

 Uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esastır. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders öğretmeni ve eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından yeniden değerlendirilir.

 Öğretmenler tarafından ünite/tema ve/veya konu sonlarında öğrencilerin gelişimini belirlemek için kısa süreli sınavlar yapılabilecek.(İzleme ve yerleştirmeye dayalı değerlendirme/Formatif değerlendirme)

 Bakanlıkça belirlenen sınıf düzeyi ve derslerden ortak yazılı sınav yapılabilmesinin önü açıldı.

MEB Resmi Yazı İle O Ücretlerin Güncellenmesini İstedi! MEB Resmi Yazı İle O Ücretlerin Güncellenmesini İstedi!