Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri görevleri karşılığı yararlandırıldıkları ek ders ücretinin, aylık ve ek ders ücreti karşılığı okutacakları ders saati miktarı ve hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti miktarının belirlenmesinde dikkate alınıp alınamayacağı ile bilim sanat merkezlerinde görev yapan yöneticilere ikili öğretim kapsamında haftada 2 saat artırımlı ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin MEB'in yazısının detayları haberimizde.

2023 Kurbanlık Fiyatları Yüksek Seviyelerde: Kurbanlık Büyükbaş Küçükbaş Hayvan Fiyat Listesi 2023 Kurbanlık Fiyatları Yüksek Seviyelerde: Kurbanlık Büyükbaş Küçükbaş Hayvan Fiyat Listesi

mebbb

"Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin, bu görevleri karşılığında "Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik" dersini okutup okutmadıklarına bakılmaksızın aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak her hafta 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bu ek ders ücreti aylık veya ek ders ücreti karşılığında ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutulmayacak ve bunlardan "Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik" dersini okutanların okuttukları bu ders saati, yalnızca o öğretmene hazırlık ve planlama görevi karşılığı ödenecek ek ders ücreti sayısının belirlenmesinde dikkate alınacaktır.

Ayrca ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve bu yeteneklerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış özel eğitim kurumları olan bilim ve sanat merkezlerinde gerçekleştirilen eğitim ve öğretim etkinlikleri, öğrencilerin örgün eğitim gördüğü saatler dışında hafta içi ve hafta sonu olacak şekilde planlanmaktadır. Buna göre bilim ve sanat merkezlerinde yürütülen eğitim programları, eğitim ve öğretim süresi, öğrenci ve öğretmen sayıları itibarıyla farklılık göstermektedir. Dolayısıyla bilim ve sanat merkezlerinde yürütülen eğitim ve öğretimin ikili öğretim kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yöneticilerin, ikili öğretim kapsamında yönetim görevlerine bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." diye ilgili MEB'in yazısında ifade edilmiştir.

İşte o yazının tamamı: