Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte düzenleme yapıldı. Bu yeni düzenleme ile atamaya esas puanın, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'sinden meydana geleceği duyuruldu.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE


DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Brüksel'den Türkiye için Schengen vizesinde prosedür kolaylığı Brüksel'den Türkiye için Schengen vizesinde prosedür kolaylığı

MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50'si alınarak belirlenir."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sözlü sınav" ibaresinden sonra gelmek üzere "başarı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.