Kamudanhaber- Özel haber

Oktay Yılmaz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ait yıllık planları yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı,  Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ait yıllık planlarını resmi yazı ile duyurdu.

İşte o resmi yazı ve yıllık planlar...

Sayı: E-84037561-135.04-82660097 01.09.2023

Konu: Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yıllık Planları

DAĞITIM YERLERİNE

İlgili: a) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi. b) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu.

Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları ilgi (a) Yönerge ve ilgi (b) Kılavuz hükümlerine göre yürütülmektedir.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında ilgi (b) kılavuzda belirtildiği üzere "9.1 Kurslara ait yıllık planlar Bakanlığımızca yayınlanan planlar dikkate alınarak kurs merkezlerinde görev alan öğretmenlerce oluşturulan il/ilçe zümre öğretmen kurulları tarafından il/ilçe ve kurs merkezi özelinde yıllık plan ve uygulama planlarını kurslara ait iş takvimi çerçevesinde hazırlanır ve en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanarak uygulanır" denilmektedir.

Bu bağlamda Bakanlığımız tarafından hazırlanan yıllık planlar e-kurs.meb.gov.tr adresinde yayınlanmış olup, iş ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Halil İbrahim TOPÇU

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (Ökbys) Uygulama Kılavuzu Yayımlandı. İşte Sınav Ücreti... Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (Ökbys) Uygulama Kılavuzu Yayımlandı. İşte Sınav Ücreti...

Bakan a.

Ortaöğretim Genel Müdürü

2023_2024_DYK_ILLIK_PROGRAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ