17 Şehir İçin Kırmızı Alarm Verildi: O illerde yaşayanlar acil önlem alsın! 17 Şehir İçin Kırmızı Alarm Verildi: O illerde yaşayanlar acil önlem alsın!

Türkiye'de kira oranlarının yükselmesi ve ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların artması sonucunda Arabuluculuk Yasası'nda yapılan değişiklik bugün yürürlüğe giriyor. Bu yeni uygulamayla, kira uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden önce arabuluculuk yoluyla çözülmeye çalışılacak.

İşte bu yeni uygulamanın detayları...

  • Yasadaki Değişiklik: Arabuluculuk Yasası'nda yapılan değişiklikle artık kiracılar ve ev sahipleri, kira uyuşmazlıklarını mahkemeye gitmeden önce arabulucular aracılığıyla çözmeye çalışacaklar. Böylece mahkemelerdeki iş yükü hafifletilmeye ve uyuşmazlıkların daha hızlı çözüme kavuşması amaçlanıyor.

  • Arabuluculuk Süreci: Taraflar, uyuşmazlık yaşadıklarında önce arabulucuya başvuracaklar. Arabulucu, tarafları dinleyecek, görüşmeleri yönetecek ve anlaşmaya varmaya çalışacak. Eğer taraflar arabulucuda uzlaşmaya varırlarsa, yazılı bir anlaşma yapacaklar.

  • Mahkemeye Başvuru: Eğer arabulucuda taraflar uzlaşamazsa, mahkemeye başvurma hakkı doğacak. Bu durumda taraflar 4 hafta içinde mahkemeye başvuruda bulunabilecekler. Ancak uzlaşma sağlanırsa, dava açmadan önce mahkemeye başvuru zorunluluğu ortadan kalkacak.

  • Kira Artışı ve Uyuşmazlıklar: Özellikle kira artışlarından kaynaklanan anlaşmazlıkların önüne geçmek amacıyla getirilen bu düzenleme, tarafların anlaşmaya varmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Fahiş kira artışlarına karşı kiracıların korunması ve ev sahipleri ile kiracılar arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.

  • Arabuluculukun Avantajları: Arabuluculuk yöntemi, hukuki süreçlerden daha hızlı ve daha az maliyetli bir çözüm sunabilir. Ayrıca tarafların anlaşmaya varmasıyla uzun ve sıkıntılı mahkeme süreçleri önlenebilir.