Türkiye'nin ekonomik koşulları ve emeklilik sistemiyle ilgili gelişmeler, Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte yeniden gündemde. OVP, Türkiye'nin ekonomik istikrarını ve geleceğini belirleyen önemli bir belge olarak kabul edilirken, içerdiği hedefler ve politika önerileri ülkenin emeklilik sistemi üzerinde de etkiler yaratıyor.

Trafik sigortalarında yeni düzenleme yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldıracak Trafik sigortalarında yeni düzenleme yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldıracak

Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, OVP'nin emeklilik sistemi ile ilgili bazı önemli değişikliklere işaret ettiğini ve özellikle "kademeli emeklilik" hayali kuranların beklentilerini hayal kırıklığına uğratabileceğini belirtti.. Çelik, OVP'nin emeklilikle ilgili hedeflerini ve politika önerilerini değerlendirirken, özellikle 2023 yılı için öngörülen yüzde 65'lik enflasyon hedefine dikkat çekti.

2023 yılının sonunda yüzde 65 enflasyon hedefinin öngörüldüğü OVP, Çelik'e göre kademeli emeklilik hayalini unutturuyor. Bu yüksek enflasyon oranı, emeklilik fonlarının ve birikimlerin değer kaybetmesine neden olabilir. Ayrıca, OVP'nin hedeflediği istihdam teşvikleri ve aktüeryal denge öncelikleri, emekliliğe yönelik daha esnek ve ertelemeli bir yaklaşımı engelliyor gibi görünüyor.

Çelik, OVP'nin emeklilik sistemi üzerindeki etkilerini değerlendirirken ayrıca 2024 yılında yüzde 33 enflasyon öngörüsüne rağmen hükümetin memurlara yüzde 26,5 zam teklif etmesini eleştirdi. Bu durum, enflasyonun gerçek etkilerini göz ardı ettiği ve memurların alım gücünün azaldığı bir dönemde emeklilik sistemiyle ilgili reformlara dikkat çekti.

Sonuç olarak, OVP'nin emeklilikle ilgili hedeflerinin ve politika önerilerinin, kademeli emeklilik hayali kuranları hayal kırıklığına uğratabileceği ve emeklilik sisteminin geleceği konusunda belirsizlik yaratabileceği görünüyor. Bu nedenle, emeklilik planları yaparken ve yatırım stratejileri oluştururken dikkatli olmak önemlidir.