İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentin rezerve ve riskli alanlarını içeren son raporunda, "2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", kentsel dönüşümde önemli bir rol oynadığı belirtilerek, İstanbul'daki uygulamaları incelendi. Raporda ayrıca, İstanbul'da kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ilan edilen riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapı sayılarına dikkat çekildi.

Öne çıkan maddeler arasında, İstanbul'da 6306 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ilan edilen riskli alan sayısının 70, rezerv yapı alanı sayısının 152 ve riskli yapı sayısının yaklaşık 84 bin olduğu bilgisi verildi. Ayrıca, riskli alanların genellikle kamu mülkiyetinde olduğu ve düzensiz yapıların bulunduğu veya yüksek rant sağlayan alanlardan oluştuğu vurgulandı.

Kamuda en fazla BİT yatırımı MEB'den Kamuda en fazla BİT yatırımı MEB'den

Raporda ayrıca, son 11 yılda İstanbul'da sadece 84 bin binanın dönüşüme uğradığı belirtilirken, Büyükçekmece, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla ve Zeytinburnu gibi 7 ilçede acil dönüşüm gerektiği vurgulandı.

Rezerv alanlarla ilgili olarak, Kanal İstanbul güzergahının en önemli ve tehlikeli alan olduğu belirtildi. Bu güzergahta, merkezi yönetim tarafından 500 bin, İPA'nın analizine göre ise 2 milyon yeni nüfus artışı öngörülmektedir.

Rapor ayrıca, yeni düzenlemelerin gelir adaletsizliği, mülksüzlük ve barınma hakkı gibi sorunlara neden olabileceğini ve afete dayanıklı kentlerden ziyade finansal kaynak oluşturmaya yönelik adımların atılabileceğini değerlendirdi.