MİT Başkanı İbrahim Kalın, 2023'ün küresel olarak yeni krizler ve çatışmalarla karşı karşıya olduğunu belirterek, bölgesel ve küresel düzeydeki güç mücadelelerinin yanı sıra ekonomi, siyaset, enerji, teknoloji ve iklim gibi çeşitli alanlarda yaşanan gelişmelerin ülkeleri yeni zorluklarla karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

Küresel ve bölgesel tehditlerin karmaşıklaşmasıyla birlikte milli güvenliğin kapsamının giderek daha kompleks hale geldiğini vurgulayan Kalın, güvenlik yapılarının da çok katmanlı bir hal aldığına dikkat çekti.

MİT'in çeşitlenen ve karmaşıklaşan tehditler karşısında farklı disiplinlere ait yeteneklerini kullanma ve geliştirmeye devam ettiğini belirten Kalın, teşkilatın sahada aktif rol alarak operasyonlara ağırlık verme, yakın coğrafyalarda milli çıkarları lehine sahayı yönlendirme, istikrarsız coğrafyalarda sistem kurulmasına katkı sağlama gibi stratejileri benimsediğini ifade etti.

Kalın, MİT'in tehditlerin evrimine uyum sağlayarak mücadele yöntemlerini sürekli olarak değiştirdiğini ve geliştirdiğini belirterek, günümüzdeki hibrit tehditlere karşı istihbarat, analiz ve operasyonel yeteneklerin etkileşimine dayalı bir mücadele metodunu benimsediğini açıkladı.

Teşkilatın, teknolojiyi istihbarat faaliyetlerinde güçlü bir araç olarak kullandığını belirten Kalın, insan istihbaratı, sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat, siber istihbarat gibi çeşitli imkan ve kabiliyetlerden faydalandığını dile getirdi.

Kalın, MİT'in terörle mücadelede lider kadroların etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra örgütlerin hareket tarzını deşifre etme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, özellikle sınır ötesi operasyonlarda PKK/KCK lider kadrolarının etkisiz hale getirildiğini ve örgüte ait kritik altyapı tesislerinin imha edildiğini belirtti.

Ayrıca, MİT'in FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmalarını deşifre ederek ülkemize iadelerini sağladığını ve uluslararası alanda FETÖ mensuplarının takibinin sürdüğünü dile getirdi.

Restoranların menü stratejisi: Tabelada farklı menü de farklı fiyat Restoranların menü stratejisi: Tabelada farklı menü de farklı fiyat

Kalın, radikal örgütlerle küresel düzeyde mücadelede başarılı operasyonlara imza atıldığını ve aşırı sol terör örgütlerinin lider kadrolarının etkisizleştirilmesinin devam ettiğini vurguladı.

Ayrıca, MİT'in organize suç örgütleriyle mücadelede de aktif olduğunu belirten Kalın, insan kaçakçılığı, düzensiz göç, uyuşturucu kaçakçılığı gibi faaliyetlerin engellenmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Son olarak, Kalın, MİT'in stratejik istihbarata odaklandığını ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zeminde korumak için çalıştığını vurguladı.