Hazine ve Maliye Bakanlığı, tasarruf önlemleri çerçevesinde taşra teşkilatlarında yeniden yapılandırma sürecine başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Genelgesi ile birlikte ilk etapta 100, ikinci etapta da 200 olmak üzere toplam 300 mal müdürlüğünün kapatılacağını açıkladı.

Saç Ekimi İçin Gittiği Hastanede Hayatını Kaybetti Saç Ekimi İçin Gittiği Hastanede Hayatını Kaybetti

Yeniden Yapılandırma ile Tasarruf Sağlanacak

Bakan Şimşek, kamu maliyesinde tasarruf ve verimlilik çalışmalarının önemine değinerek, mal müdürlüklerinin kapatılmasıyla kaynak kullanımında etkinliğin artırılacağını belirtti. Şimşek, "Mal müdürlüklerinin sunduğu muhasebe ve saymanlık hizmetleri, hizmet birleştirilmesi ile il merkezlerinden veya belirli kriterlere göre seçilmiş diğer mal müdürlüklerinden sağlanacak. Bu şekilde kaynaklar daha verimli kullanılacak ve gereksiz harcamalar önlenecek" dedi.

Teknolojik Dönüşüm ve Dijitalleşme

Yapılacak değişikliklerle hizmet kalitesinin artırılması, teknolojik dönüşüm ve dijitalleşmenin hızlandırılması hedefleniyor. Şimşek, "Muhasebe hizmetlerinin modern bilişim teknolojileri kullanılarak merkezden yürütülmesi, iş süreçlerini hızlandıracak ve hata oranlarını azaltacak. Böylece vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmeti kalitesi daha da yükselecek" ifadelerini kullandı.

Şeffaf ve İzlenebilir Kamu Hizmetleri

Şimşek, yeni teknolojik sistemlerin kamu mali yönetiminde dijital dönüşümü hızlandıracağını ve bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını teşvik edeceklerini vurguladı. Bu dönüşüm, kamu hizmetlerinin daha şeffaf ve izlenebilir olmasına katkı sağlayacak.

Personel ve İş Gücü Yönetimi

Yeni düzenlemelerle personel kaynaklarının daha verimli kullanılacağını belirten Şimşek, çalışanların yetkinliklerine uygun alanlarda istihdam edileceğini ve iş gücü verimliliğinin artırılacağını ifade etti. Şimşek, "Tasarruf tedbirlerine ilişkin genelge kapsamında kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik için önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Teknoloji ile kamuyu küçültürken, hizmet kalitesinden ödün vermeyeceğiz. Müdürlüklerimizin bugüne kadar yürüttüğü hizmetlerde hiçbir aksama olmayacak" dedi.