Fenerbahçe'de düzenlenen Tüzük Tadil Kongresi'nde kongreye katılan 8582 üyenin tamamı, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadyumu olması için Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na yetki veren tasarıyı onaylamıştı. Söz konusu istek, Gençlik ve Spor Bakanlığından alınacak olan gerekli izinlerinin ardından gerçekleştirileceği belirtilmişti. Lakin bu isteğe ilgili yönetmelikteki maddeden dolayı engel çıkabilir.

MEB'de İlçe Müdürü Ataması Yapıldı MEB'de İlçe Müdürü Ataması Yapıldı

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme Yönetmeliğinin Ad verme ile ilgili yasaklar bölümündeki Madde 7'deki 1. ve 2. bentlerinde ifadeler Atatürk Stadyumu ismine engel teşkil ediyor.

İlgili yönetmeliğin 7. maddesinin 1. fıkrasındaki "Gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen özel beden eğitimi ve spor tesislerine Atatürk’e ilişkin adlar ve sıfatlar verilemez." ifadesi duruma engel teşkil etmekte. Aynı şekilde 2. fıkradaki  "Bir şehirde benzer tesislerden sadece bir tanesine Atatürk’e ilişkin adlar verilebilir." ifadesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan dolayı ismin konulmasına engel olabilir.

Fenerbahçe'nin söz konusu isteğinin gerçekleşmesi için yönetmelikte lehte bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme Yönetmeliği

Ad verme ile ilgili yasaklar

MADDE 7 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen özel beden eğitimi ve spor tesislerine Atatürk’e ilişkin adlar ve sıfatlar verilemez.

(2) Bir şehirde benzer tesislerden sadece bir tanesine Atatürk’e ilişkin adlar verilebilir.