Elektrikle ilgili flaş karar. EPDK duyurdu. Resmen değişti. Lisanssız üretici ödemelerini geciktiren Görevli Tedarik Şirketi (GTŞ)’lerin alacakları bloke edilecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin Ödemeler ve tahsilat başlıklı 132/Ç maddesine eklediği fıkrayla; EPDK’nın görevli tedarik şirketlerinin (GTŞ) lisanssız üreticilere yapması gereken ödemeleri zamanında yapmasını temin etmek üzere bir dizi tedbir alacağı bildiriliyor. 

Anayasa Mahkemesine Yeni Üye Seçildi Anayasa Mahkemesine Yeni Üye Seçildi

Buna göre Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında görevli tedarik şirketlerinin lisanssız üreticilere yapması gereken ödemeleri zamanında yapmadığı ve/veya kısmen ya da tamamen yerine getirmediği tespit edilirse, EPDK görevli tedarik şirketinin avans alacaklarını bloke edebilecek. EPDK uygun gördüğü hallerde ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak üzere, başka tedbirlerin alınmasına yönelik usul ve esasları da belirleyecek.