Özellikle hizmet sektöründe günlük hasılat tespitleriyle yıllık gelirler kontrol altına alınacak. Serbest meslek erbabı ve ticaret erbabının aylık en az 3, yıllık en az 12 kez yapılacak yoklamalarla hasılatları belirlenecek. Beyan edilen hasılat ile tespit edilen hasılat arasında fark bulunması halinde, mükellef izaha davet edilecek ve izahın yetersiz bulunması durumunda bu fark yıllık hasılat hesabına yansıtılacak.

Gelir ve kurumlar vergisinde tevkifat uygulaması genişliyor

Gelir ve kurumlar vergisinde, ticari kazançlarda yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde ödenen hakedişler ve istisnai bazı ödemeler hariç olmak üzere tevkifat yapılmıyor. Yeni düzenlemeyle, özellikle hizmet sektörü ve elektronik ticaret platformlarında yapılan ticari ödemelerde tevkifat yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek.

Usulsüzlük cezaları artırılıyor

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor ancak bu tutarlar uzun süredir güncellenmediği için caydırıcılığı azalıyor. Yeni düzenlemeyle, fatura verilmemesi ve alınmaması durumlarında uygulanan özel usulsüzlük cezaları artırılacak ve aynı fiilin tekrarı durumunda daha yüksek cezalar uygulanacak.

Kayıt dışı çalışanlara ağır cezalar

Kayıt dışı çalışanlara vergi ziyaı cezası artırımlı olarak uygulanacak. Vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan verginin 1 katı, kendiliğinden verilen beyannamelerde verginin yüzde 50'si, kaçakçılık fiillerinin varlığı halinde verginin 3 katı olarak kesiliyor. Yeni düzenlemeyle, kayıt dışı faaliyetlerde bu ceza 1,5 kat olarak uygulanacak.

Banka hesaplarını kullananlara ceza

Başkasının banka hesaplarını kullananlara ve hesaplarını kullandıranlara özel usulsüzlük cezası kesilecek. Mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin para transferlerinin, başkasına ait banka hesaplarına yapılması durumunda, banka hesabını kullanan ve kullandıran adına, işleme konu tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Bu ceza asgari 25 bin lira olacak ve üst limiti 20 milyon lira olarak belirleniyor.

Eski Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Müdürü oldu Eski Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Müdürü oldu

POS cihazlarını kullandıranlara ceza

POS cihazlarını başkalarına kullandıran ve başkasına ait POS cihazlarını kullananlara her bir tespit için ağırlaştırılmış özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu ceza bilanço esasında defter tutanlara 75 bin lira, işletme hesabında defter tutanlara 37 bin 500 lira, diğer mükelleflere ise 19 bin 500 lira olacak.

Belge düzenlememeye karşı cezalar artırılıyor

Satıcının alıcıya belge düzenlemediği durumlarda, alıcı bunu idareye bildirirse ceza alıcıya kesilmeyecek, satıcıya ise verilecek ceza üç kat artırımlı uygulanacak. Ayrıca, 7 bin lirayı aşan ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğuna uyulmasını teşvik etmek amacıyla, ödemeyi yapan mükellefin durumu idareye bildirmesi halinde, ödeme yapan mükellef ceza almayacak.

Elden kira ödemelerine son

Mesken kiralarında elden ödeme yapılması önlenecek ve elden ödeme yapan kiracılara özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak, kiracı elden ödeme yaptığını idareye bildirirse ceza kiracıya değil, kirayı elden alan ev sahibine kesilecek. İş yeri kiralamalarında da aynı kural geçerli olacak.

Kaçakçılık suçlarına hapis cezası

Vergi Usul Kanunu'nda yer alan bazı kaçakçılık suçları için öngörülen hapis cezalarının alt sınırının 5 yıla çıkarılması planlanıyor. Aynı zamanda etkin pişmanlığa ilişkin hükümlerin kaldırılması da çalışılan düzenlemeler arasında yer alıyor.