Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeliden kadroya geçen kişilerin yeniden sözleşmeli personel pozisyonu kazanması durumunda bekleme süresine tabi olmadıkları konusunda kurumlara önemli bir görüş bildirdi.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken 657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesi ile memur kadrolarına atananların, memur kadrolarına atanma tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilip edilemeyeceklerine ilişkin uygulama birliğinin sağlanması ve olası hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından kamu idarelerine bir görüş iletildi.

Söz konusu görüşte özetle, sözleşmeli statüden memur kadrosuna geçişlerin ayrı bir yasal düzenleme olduğu, bu düzenlemeden yararlanarak memur kadrosuna atananların yeniden sözleşmeli personel statüsüne geçiş yapmaları halinde 1 (bir) bekleme süresi şartının aranmaması gerektiği belirtilmiştir.

İşte o görüş yazısı...

Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi Kredi kartı kullanıcılarına kara haber. BBDK bankalara talimat gönderdi