Meclis gündeminde bulunan ve stokçulara 2 milyon liraya kadar ceza uygulanmasını öngören düzenleme ile ilgili tartışma yaşanıyor. Milletvekilleri, yetkin olmayan memurların; depolardaki ürünlere stokçuluk cezası kesebileceğini, bunun da mağduriyetlere yol açabileceğini söyledi.

Depolarda stokçuluk amaçlı ürün veya mal bekletip piyasa dengelerini bozanlara yönelik öngörülen 2 milyon liralık para cezası uygulaması Meclis'te tartışmalara sebep oldu. Milletvekilleri, stoklanması gereken ürün ile stokçuluk amaçlı saklanan ürün ayrımının yapılmaması durumunda konunun suistimal edilebileceği endişesi dile getirdi. Stokçulara verilen cezanın artırılmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Sanayi Komisyonundaki görüşmelerinde, stoklanması gereken ürün ile stokçuluk amaçlı bekletilen ürün ayrımına ilişkin tartışmalar yaşandı. Hem MHP sözcüleri hem de CHP milletvekilleri özellikle tarımsal üretim kapsamında bekletilen ürünlere stokçuluk cezası kesilmesi ihtimalinin ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

MHP: MAĞDURİYETLER OLUR

Komisyondaki görüşmeler sırasında MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, stok konusunun suistimale çok açık bir konu olduğuna dikkat çekerek, bu konudaki endişelerini şöyle dile getirdi: Bir sürü sanayiciyi düşünün, belki de kendisi ham madde sıkıntısı yaşamamak için deposunda ürün olacak. Yarın herhangi bir vergi memuru gittiğinde, onun deposundaki ürünü gördüğünde bu ürünü 'stok' diye değerlendirebilir mi? Eğer deposunda malzeme durup da piyasada da o malzemenin yokluğu çekiliyor ve fiyatı yükselecek diye o malzemeyi piyasaya vermiyorsa bunun adı stokçuluktur. Ama ucuza satmamak için soğuk hava depolarında ürününü bekleten ve bu lisanslı depoculuk için para ödeyenler var. Memurlara bazen 'vur' dediğinde öldürme kısmı olabilir yani özellikle taşradaki memurlar, siz ona söyleyene kadar, tuttuğu tutanak düzeltilene kadar o firmayla ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Bir sürü sanayicinin ya da bir sürü üreticinin bundan mağdur olmasına sebep olunabilir.

İklim Değişikliği Eylem Planı Tanıtıldı İklim Değişikliği Eylem Planı Tanıtıldı

MUĞLAK İFADELER GİDERİLECEK


Milletvekillerinin büyük bölümü, hangi durumlarda ceza yazılacağı konusunda muğlak ifadelerin giderilmesini istedi. Gündeme gelen endişeler, Ticaret Bakanlığına iletildi. Ticaret Bakanlığı da memurlara tanınan takdir hakkının kötüye kullanılmaması için, denetimleri yapacak personelin eğitimden geçirileceğini, depolarda bekleyen mal veya ürünün stokçuluk amaçlı bekletilip bekletilmediği ayrımı için tedbir alınacağını kaydetti. AK Parti ekonomi kurmayları da mecburi olarak bekletilen veya ürünü doğru zamanda pazara götürmek için yapılan depoculuğun 'stokçuluk' olarak sayılmaması için bakanlığın gereken çalışmaları yapacağını kaydetti. Bu konudaki belirsizliklerin giderilmesi için Ticaret Bakanlığının ayrıca bir uygulama yönetmeliği hazırladığı belirtildi.

Yücel KAYAOĞLU