Belediye müfettiş ve müfettiş yardımcılarının aylık ücret miktarı görev yaptıkları belediyeye göre farklılık gösterebilirken, sosyal denge tazminatı ve ikramiye ödemelerinden yararlanmaları da mümkün olabilmektedir.

Bu kapsamda büyükşehir belediyelerinin, büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin, büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçe belediyelerinin ve diğer belediyelerin Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı unvanlı kadrolarında görev yapanların 2021 yılının ilk yarısına ilişkin aylık net maaşları (%15 gelir vergisi diliminde) konusunda  olarak hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Hazırlanan Tabloda, belediye müfettiş ve müfettiş yardımcılarının sadece aylık net maaş tutarlarına yer verilirken, bazı belediyelerde yararlanılabilen sosyal denge tazminatı ve/veya ikramiye ödemelerine ise değinilmemiştir.

2021 yılının ilk yarısında Belediye Müfettişi Maaşı 

 Belediyelerde Müfettişlerin Aylık Net Maaşı

Hizmet

Yılı

D/K

Büyükşehir

Belediyelerinde

Büyükşehir Belediyelerine Bağlı

Genel Müdürlüklerde

Büyükşehir

İlçe Belediyelerinde

Diğer

Belediyelerde

25

1/4

8.798 TL

8.763 TL

8.173 TL

6.821 TL

24

1/4

8.796 TL

8.760 TL

8.171 TL

6.819 TL

23

1/4

8.793 TL

8.758 TL

8.168 TL

6.817 TL

22

1/4

8.791 TL

8.756 TL

8.166 TL

6.814 TL

21

1/4

8.789 TL

8.753 TL

8.164 TL

6.812 TL

20

1/3

7.463 TL

7.428 TL

6.838 TL

6.803 TL

19

1/2

7.454 TL

7.418 TL

6.829 TL

6.793 TL

18

1/1

7.444 TL

7.409 TL

6.819 TL

6.784 TL

17

2/3

7.494 TL

7.394 TL

6.869 TL

6.769 TL

16

2/2

7.485 TL

7.385 TL

6.860 TL

6.760 TL

15

2/1

7.476 TL

7.377 TL

6.851 TL

6.751 TL

14

3/3

7.266 TL

7.201 TL

6.594 TL

6.529 TL

13

3/2

7.258 TL

7.193 TL

6.586 TL

6.521 TL

12

3/1

7.089 TL

7.083 TL

6.599 TL

6.467 TL

11

4/3

7.136 TL

7.040 TL

6.520 TL

6.424 TL

10

4/2

7.129 TL

7.034 TL

6.514 TL

6.418 TL

9

4/1

7.123 TL

7.027 TL

6.507 TL

6.411 TL

8

5/3

7.015 TL

6.859 TL

6.368 TL

6.212 TL

7

5/2

7.009 TL

6.853 TL

Twitter'a bu yöntemlerle giriş yapabilirsiniz! Ücretsiz VPN uygulamaları Twitter'a bu yöntemlerle giriş yapabilirsiniz! Ücretsiz VPN uygulamaları

6.362 TL

6.206 TL

6

5/1

7.003 TL

6.847 TL

6.356 TL

6.200 TL

5

6/3

6.980 TL

6.842 TL

6.333 TL

6.195 TL

5

7/3

6.948 TL

6.834 TL

6.300 TL

6.186 TL

4

7/2

6.943 TL

6.829 TL

6.296 TL

6.182 TL

3

7/1

6.939 TL

6.825 TL

6.291 TL

6.177 TL

2

9/3

6.253 TL

6.253 TL

5.716 TL

5.716 TL

1

9/2

6.249 TL

6.249 TL

5.712 TL

5.712 TL

0

9/1

6.245 TL

6.245 TL

5.708 TL

5.708 TL

NOT:

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışmadığı) ve çocuk yardımından yararlanmayan personele göre değerlendirme yapılmıştır.

*Sosyal denge tazminatı, yabancı dil tazminatı ve ikramiye ödemeleri ile zorunlu bireysel emeklilik sigortası prim kesintisi dikkate alınmamıştır.

*Tabloda hizmet süresi 13 yıldan daha az gösterilenlerin, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girdiği varsayılmıştır. 

*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.

*Hizmet süresi 3 yıldan az gösterilenlerin (9/1-9/3) maaş hesaplaması, Müfettiş Yardımcısı kadrolarında görev yapanlara göre hesaplanmıştır.

*Harcırah ve yabancı dil tazminatı ödemeleri ile BES primi kesintisi dikkate alınmamıştır.