AK Parti'nin çok yakın bir zamanda Meclis Başkanlığına sunmak için hazırlandığı başıboş köpeklere yönelik taslakta yerel yönetimlerin de üzerine büyük bir görev düşüyor.

Belediyeler Bütçe Ayıracak

Taslak kapsamında, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya gücünü yitirmiş ya da tehlike taşıyan hayvanların rehabilitasyonunun sağlanması ve sahiplendirilinceye kadar yaşamaları açısından hayvan bakımevleri oluşturulacağı değerlendiriliyor. Bakımevleri maliyetinin ödenmesi için belediyeler, üç yıllık süre zarfında bütçe gelirlerinin binde 5'i oranında bütçe ayırması gerekecek. Bu tutar, büyükşehir belediyelerinde binde üç olarak belirlendi.

Başka Bir Amaçla Harcanmayacak

Bu ayrılan kaynaklar, başka bir amaçla harcanmayacak. Sorumluluğunu yapmayan belediye olursa, valilikler olaya müdahale edecek. Valilikler hizmet alımı yöntemi de yaparak, bakımevlerini inşaa edebilecek. Masraflar belediyelerden veya il özel idarelerinden karşılanacak. Bu şekilde tahsil imkanı yoksa, belediyelerin İller Bankası oranlarından kesinti uygulanacak.

İlgili Belediyeye Tazminat Davası Açılabilir

AK Parti temsilcileri "Görevini yapmayan bedelini ödeyecek. Gerekirse başkanlara görevi ihmalden soruşturma da açılır. Başıboş köpeklerden mağdur olanlar da ilgili belediyeye karşı tazminat davası açabilir" ifadelerine yer verildi.

Taslağın gerekçesinde "Ülkemizde 100 bin köpek kapasiteli 326 adet hayvan bakımevi bulunmaktadır. Mevcut 2 milyon sahipsiz hayvan göz önünde bulundurulduğunda halihazırda bulunan hayvan bakımevi kapasitesinin yetersiz olduğu görülmektedir. Kapasite düşüldüğünde 1,9 milyon sahipsiz hayvan için daha 1.000 hayvan kapasiteli, 1.900 adet bakımevi tesis edilmesi gerekmektedir. Hayvan başına 4 m² alan ayrılmak suretiyle 1.000 hayvan kapasiteli 1 bakımevinin maliyeti minimum 3,5 milyon TL olarak hesaplanmıştır. 1,9 milyon hayvan için bakımevi yapımının maliyeti 6,65 milyar TL'dir. Belediyelerden elde edilen verilere göre 1 hayvanın besleme maliyeti aylık ortalama 3.500 TL, yıllık maliyeti 42.000 TL'dir. 2 milyon hayvana, ömürleri boyunca bakımevlerinde bakılacak olması halinde yıllık maliyeti 84 milyar TL'dir" ifadeleri kullanıldı.

"Geri dönüşü yok"

Havalimanlarında her şey sil baştan! Bu kurallara uymayan uçamayacak! Havalimanlarında her şey sil baştan! Bu kurallara uymayan uçamayacak!

Ayrıca, AK Parti temsilcileri bir ay içinde sahiplenilmeyen köpeklere ötanazi uygulanmasına başvurulacağını belirtti. Parti yetkileleri "Artık bu işe köklü bir çözüm getirilecek. Geri dönüşü yok" şeklinde konuştu.