Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Bakan Tunç, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerin geçersiz olduğu yönündeki yorumların gerçek dışı olduğunu belirtti.

"AYM Şekli Değerlendirme Yaptı"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AYM'nin iptal kararlarını şekli yönden değerlendirdiğini, düzenlemelerin esasen kanunla yapılması gerektiği kanaatine ulaştığını ve kanun koyucuya 12 aylık bir süre tanıdığını ifade etti. Tunç, "AYM, iptal kararı verdiği düzenlemeleri, şekli yönden değerlendirmiştir. Bu düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğine karar vermiş ve gereğinin yapılması için kanun koyucuya 12 aylık süre tanımıştır" dedi.

"Atamalar Geçersiz Değil"

Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamaların geçersiz olduğu yönündeki yorumların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasadan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır" şeklinde konuştu.

Anayasa ve Yetki Kanunları

Bakan Tunç, 21 Ocak 2017 tarihli ve 6 bin 771 sayılı Kanunla Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7 bin 142 sayılı Yetki Kanunu ile Bakanlar Kurulu'na Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi verildiğini hatırlattı. Bu Yetki Kanunu'na dayanılarak hazırlanan 703 sayılı KHK'nın, yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Havalimanlarında her şey sil baştan! Bu kurallara uymayan uçamayacak! Havalimanlarında her şey sil baştan! Bu kurallara uymayan uçamayacak!

"Atama Görevi Cumhurbaşkanına Aittir"

Adalet Bakanı, anayasanın 104. maddesine göre üst kademe kamu yöneticilerini atama görevinin Cumhurbaşkanına ait olduğunu ve bu atamaların usul ve esaslarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlendiğini söyledi. Tunç, "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüktedir" dedi.