Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasına yönelik önemli düzenlemeler içeren yeni vergi taslağı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Taslak, vergide adaletin sağlanması, kayıt dışılığın azaltılması ve gelir dağılımında adaleti temin etmeyi amaçlıyor.

Ümit Özdağ Hakkında 7 Yıla Kadar Hapis İstemi Ümit Özdağ Hakkında 7 Yıla Kadar Hapis İstemi

Bakan Şimşek, 1 Temmuz Pazartesi günü reel sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, taslağın detaylarını paylaşacak. Toplantıda, özellikle üretici, sanayici ve ihracatçıları ilgilendiren düzenlemelerin yanı sıra çok uluslu şirketlere yönelik asgari kurumlar vergisi ve yerel asgari kurumlar vergisi gibi konular ele alınacak.

Toplantı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda basına kapalı olarak gerçekleşecek olup, TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların başkan ve yöneticileri de katılacak.

Bakanlık, iş dünyasının görüşlerini aldıktan sonra taslağı hükümetin ve ilgili partinin organlarına sunacak. Bu düzenlemeler, Türkiye'nin vergi sistemindeki etkinliğini artırmayı ve Orta Vadeli Program'da belirlenen hedeflere ulaşmayı hedefliyor.