Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için başlattıkları reform çalışmalarının ilk aşamasını tamamladıklarını açıkladı. İki kısımlı reformun Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulduğunu belirten Şimşek, reformun KİT'lerin uluslararası standartlara uyumunu sağlayarak yönetişimlerini güçlendireceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KİT reform çalışmalarının ilk aşamasının tamamlandığını açıkladı.

KİT reformu, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmayı hedefliyor.

KİT'lerin yönetim kurulları daha profesyonel hale getirilecek, satın alma usulleri kurumsal yönetim ilkeleri, verimlilik ve karlılık temelinde düzenlenecek.

Çalışma, KİT'lerin uluslararası standartlara uyumunu sağlamayı ve hesap verebilirliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Reformun tasarruf tedbirleriyle uyumlu olduğu vurgulanarak, etkin kullanılan kamu kaynakları ve mali disiplinin güçlendiği belirtildi.

Şimşek, attıkları adımların ve aldıkları kararların göstergelere yansıdığını, mali disiplinlerinin net olduğunu ifade etti.

Hüseyin Gökçe: Emekli Maaşlarında Teknik Düzenleme Yapılması Lazım Hüseyin Gökçe: Emekli Maaşlarında Teknik Düzenleme Yapılması Lazım

Bakan Şimşek, bu reformun KİT'leri uluslararası standartlara yaklaştırarak kamu iktisadi teşebbüslerini dünya uygulamalarına uygun hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, mali disiplin konusundaki duruşlarının net olduğunu vurgulayarak, aldıkları tedbirlerin göstergelere yansıdığını ve mali disiplini güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.