Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve şirketlere destek sağlamak amacıyla önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Bakan Şimşek, 2018 yılında Başbakan Yardımcılığı döneminde girişimcilere yönelik destekleri artırmak amacıyla bir üst fonun kurulması talimatını vermişti. Bu talimatın ardından, girişimcilik alanında çalışmalar hız kazandı ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak önemli bir adım atıldı.

Girişim sermayesi, özellikle hızlı büyüme potansiyeline sahip erken ve büyüme aşamasındaki şirketler için alternatif bir finansman kaynağı olarak önem taşıyor. Bu doğrultuda, Bakanlık girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve girişim sermayesi fonlarının etkinliğini artırmak için 2014 yılından bu yana çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede, 2015 yılında Avrupa Yatırım Fonu ile işbirliği yapılarak Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu kuruldu ve Bakanlık bu fona 200 milyon avro büyüklüğünde yatırım yaptı.

Ayrıca, 2018 yılında TÜBİTAK ile Bakanlık arasında Tech-InvesTR Programı'nın yürütülmesine ilişkin işbirliği anlaşması imzalandı ve girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarımı yapılmaya başlandı. Bu adımların ardından, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi daha da güçlenmiş ve yenilikçi projelerin desteklenmesi için önemli bir zemin oluşturulmuş oldu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre, gelinen son aşamada Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde yeni bir üst fon oluşturulması için Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile çalışmalar tamamlandı. Kurulacak olan bu üst fon, stratejik sektörlere ve teknoloji alanlarına yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılmasını sağlayacak. Fonun ilk aşamada 50 milyon dolar büyüklüğünde olması öngörülürken, ulusal ve uluslararası yatırımcıların katılımıyla bu miktarın artması bekleniyor.

Türkiye Maarif Vakfına MEB'den bu yıl 5 milyar 702 milyon lira aktarılabilecek Türkiye Maarif Vakfına MEB'den bu yıl 5 milyar 702 milyon lira aktarılabilecek

Bu fonun faaliyete geçmesiyle, katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmelerin desteklenmesi ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, fonun kaldıraç etkisiyle girişim sermayesi ekosisteminin ivme kazanması ve ülkenin teknolojik gelişimine katkı sağlaması bekleniyor. Şimşek, fonun uluslararası standartlara uygun ve şeffaf şekilde yönetileceğini belirtirken, bağımsız denetim firmaları aracılığıyla yıllık denetimlerin gerçekleştirileceğini ifade etti. Bu adımların Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve rekabet gücünün artmasına önemli katkılar sağlayacağı öngörülüyor.