Gelir İdaresi Başkanlığı doğru hesaplamayı örnekle anlattı.

GİB yaptığı açıklamada şunlara değindi:

"Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse; 100.000 TL kazancı olan bir kurum 20.000 TL AFAD’a bağış yaptığında kazancından 20.000 TL’yi indirecektir. Kalan 80.000 TL üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 16.000 TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4.000 TL’dir"

GİB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir.

Sosyal medyada, yapılan bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımların devam ettiği görülmektedir.

İddia: Millet İttifakı seçime üç partiyle girecek İddia: Millet İttifakı seçime üç partiyle girecek

Kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına konunun yeniden açıklanması gerekli görülmüştür.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkânı vermektedir.

Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır.

Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirilir. Bu indirim sonucu kalan tutar vergiye tabi olur.

Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse;100.000TL kazancı olan bir kurum 20.000TL AFAD’a Bağış yaptığında kazancından 20.000TL’yi indirecektir. Kalan 80.000TL üzerinden %20 oranında hesaplanan 16.000TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4.000TL’dir.