Öğrenciliği sırasında anne/babasının bakmakla yükümlü olduğu çocuğun sigortası 5510 sayılı Kanun ile değişikliğe uğradı. 5510 sayılı kanun öncesi, kız çocukları evlenene kadar veya boşandıktan sonra ölene kadar erkek çocukları ise 25 yaşına kadar eğitim şartı aranmaksızın anne veya babaları üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyordu. 5510 sayılı kanunla 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, Yüksek Öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirdiği kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları, şartı getirilse de bu da oluşan tepkiler sonrası bu şartta değişiklik yapıldı. İşte anne baba üzerinden sağlıktan yararlanma hakkında merak edilenler….

Çocuğun SGK kaydı nasıl yapılır, e devletten olur mu?

Çocuğun ebeveynlerinden biri üzerinden bakmakla yükümlü olunan kapsamında sağlık aktivasyonu yapılmış ise, kurum ünitelerine müracaat ve yazılı talep halinde bu kayıt değiştirilerek diğer ebeveyni üzerinden çocuğun hak sahipliği açılabilir.

Eşi çalışmayan kişinin çocuklarının sağlık sigortasını üzerine alması için yani provizyon aktivasyonları için SGK merkezlerine, GSS servislerine gidilmelidir. e-Devlet üzerinde güncelleme yapılamamaktadır.

Taha Akgül: Güreşçiler göçük altında! Türkiye Güreş Federasyonu’ndan açıklama... Taha Akgül: Güreşçiler göçük altında! Türkiye Güreş Federasyonu’ndan açıklama...

İkamet bölgesine en yakın SGK merkezlerinden bu işlemi kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Anne baba üzerinden sağlıktan yararlanma durumları

Bakmakla yükümlü olunan kız çocukları, işe girmedikleri veya evlenmedikleri sürece sağlık yardımları anne ve babaları üzerinden verilir, evlendikleri ve işe girmeleri halinde bu kanun hükümlerine tabi olur şeklindeki uygulamayı 6111 sayılı yasa ile Mart/2011tarihinden itibaren Kanunun geçici 12 inci maddesinde değişiklik yaparak durum değişikliklerinin sona ermesi yani boşanmaları veya işten çıkmaları halinde tekrar anne ve babaları üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanmaları şeklinde düzenlenerek mağduriyetler ortadan kaldırıldı.

Eğitim durumuna bağlı olarak sağlık yardımları 20 ve 25 yaşına kadar uzatılacak çocukların aktivasyonlarının devam etmesi için, her öğrenim dönemi başında öğrenci belgelerinin Kurum ünitelerimize ibrazı ve yazılı talepleri gerekmektedir. Eski kanunlara tabi emeklilerin kız çocukları ile 5434 sayılı Kanuna tabi erkek çocuklarında öğrenci belgesi gerekmediğinden, bunların aktivasyonları otomatik olarak açılmaktadır. Öğrencilik kavramına yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin girdiğini de bu noktada belirtmek gerekir. Bu kişiler de öğrenim gördükleri sürece 25 yaşına kadar sağlık hak sahipliğinden yararlanmaktadırlar.