Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ders geçme notları, o fakültede okuyan bir öğrencinin belirli bir dersi başarıyla tamamlamış olmasını gösterir.


AA: Yüksek başarı - Aşırı iyi not

BB: İyi başarı - İyi not

CC: Orta başarı - Orta not

DD: Düşük başarı - Zayıf not

Anadolu Üniversitesi'nde aynı zamanda çan eğrisi sistemi olduğu için not ortalamasından ziyaret harfler önemlidir.

CD, DC ve DD harf notları, koşullu geçer anlamındadır. Eğer okul bittiğinde ortalamanız 2'nin altındaysa bu dersleri tekrar almanız veya bir kaçını tekrar alarak ortalamanızı 2'nin üzerine çıkarmanız gerekir. Ayrıca final sınavından 35 altında bir not alındığından o dersten geçmek mümkün değildir.

MEB'de 76.Madde çıkmazı! 76.Madde ile atanan Şube Müdürlerinin İptal Kararnameleri İl ve İlçelere Gönderiliyor... MEB'de 76.Madde çıkmazı! 76.Madde ile atanan Şube Müdürlerinin İptal Kararnameleri İl ve İlçelere Gönderiliyor...