Adalet Bakanlığının hakim ve savcı yardımcılığına ilişkin teknik çalışmasında sona gelindi. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla hakim ve savcı adaylığı kaldırılacak. Süresi iki yıl olan adaylık süreci yerine üç yıl süreli hakim ve savcı yardımcılığı getirilecek. Yardımcılığa girişte mezunlar için adaylıktaki gibi 35 yaş sınırı korunacak. Avukatlıktan hakim ve savcılığa alınacaklar için yaş üst sınırı 45'ten 40'a düşürülecek.

Üç kısımlı eğitim
Hakim-savcı yardımcılığı süreci temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç kısma ayrılacak. Temel ve son eğitim Türkiye Adalet Akademisinde yapılacak. Son eğitimin sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Başarılı olanlar bakanlık tarafından mesleğe kabul işlemleri yapılmak üzere Hakimler ve Savcılar Kuruluna teklif edilecek. Kurul tarafından mesleğe kabul edilenler ad çekmek suretiyle görev yerlerine atanacak.

İyi yetişmeleri için
Hakim ve savcı yardımcıları görev dönemini atandıkları yargı mercilerinde eğitici hakim ve savcıların nezaretinde fiilen görev yaparak tamamlayacak. Bu kişiler görev döneminde sadece eğitici hakim ve savcıların bulunduğu adliyelere atanacak. Her eğitici hakim ve savcıya en fazla 2 yardımcı verilecek, böylece hakim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisiyle iyi yetişmeleri sağlanacak.

Mahmut Özer, özel okulda köle gibi çalıştırılan öğretmenlere sahip çıkmalıdır… Mahmut Özer, özel okulda köle gibi çalıştırılan öğretmenlere sahip çıkmalıdır…

Görev döneminde hakim yardımcıları asliye derecesinde bir hukuk ve ceza mahkemesinde ayrı ayrı en az 6 ay, savcı yardımcıları ise cumhuriyet savcısının yanında en az 10 ay, idari yargı hakim yardımcıları idare ve vergi mahkemesinde ayrı ayrı en az 6 ay görev yapacak. Hakim ve savcı yardımcıları Yargıtay ve Danıştay ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde bu dönem içinde görev alacak.

1 Ocak'ta başlıyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcı yardımcılığını hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını vurgulamıştı. Bozdağ, yasa teklifinin mayıs ayında meclise sunulabileceğini, yeni uygulamanın da 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girmesinin planlandığını belirtmişti.