Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: Kamuoyunda evim şirketleri olarak bilinen ve tasfiye işlemleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen şirketlerdeki 49 bin kişinin mağduriyetinin giderilmesi için hazırlanan yol haritası belirlendi.

Kanun görüşülürken en çok eleştirilen konu, vazgeçen müşterilere organizasyon (giriş) parasının ödenmeyecek olmasıydı. TMSF, organizasyon ücretinin yüzde 20'sinin tek seferde nakit olarak ödeneceğini duyurdu.

ADİL VE EŞİT DAĞITIM

Edinilen bilgilere göre tasfiye sürecindeki şirketin "tasarruf dönemi"ndeki tasarruf finansman sözleşmelerini devralmaya istekli şirketler, TMSF'ye bu hafta itibarıyla başvuracak.

49 bin kişinin mağduriyeti giderilirken, kalan 6 firmanın da organizasyon sürecinin bozulmaması için adil ve eşit şekilde dağıtılması planlanıyor. Ayrıca intibak sürecini tamamlayan 6 firmanın lisanlarının bu hafta verilmesi bekleniyor.

GİRİŞ BEDELİ DAHİL DEĞİL

Alacaklılar isterlerse faaliyet izni olan 6 şirkete geçebilecek. Devralan şirket ile yeni sözleşme imzalayanlara tahsisat yapılabilmesi için sözleşme tutarının yüzde 40'ı kadar tasarruf yapılmış olması ve tasarruf ödemesi yapılan sürenin, toplam sözleşme süresinin beşte ikisine ulaşmış olması zorunlu oldu.

Depremzedelerle dalga geçen 3 şüphelinin ikisi tutuklandı! Depremzedelerle dalga geçen 3 şüphelinin ikisi tutuklandı!


Sistemde kalmak istemeyenlere ise paraları geri ödenecek. Ancak bu ödemeye yalnızca taksit bedelleri dahil, sisteme girerken verilen organizasyon (giriş) bedeli bu ödemeye dahil edilmedi.

İŞTE ADIM ADIM YAPILACAKLAR

1-Tasfiye sürecindeki şirketin "tasarruf dönemi"ndeki tasarruf finansman sözleşmelerini devralmaya istekli şirketler, TMSF'ye başvuracak.

2-TMSF tarafından, sözleşme devralma talebinde bulunan şirket ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) uygun görüş alınacak.

3-BDDK'dan onay geldikten sonra, sözleşmelerin devri için; TMSF, devreden şirket ve devralan şirket arasında devir sözleşmesi imzalanacak. Hangi sözleşmelerin hangi şirkete devredildiği kamuoyuna duyurulacak.


4-Hukuki süreci devam edenler hariç olmak üzere, "tasarruf dönemi"ndeki tasarruf finansman sözleşmeleri, yani bugüne kadar kendisine ev veya araba teslimatı yapılmamış olanların sözleşmelerinin devir ve teslimi yapılacak.

5-Devralan şirket tarafından, devralınan sözleşmelerin sahiplerine ulaşılarak, sözleşmelerini devam ettirip ettirmeyecekleri öğrenilecek.

6-Sözleşmesini devralan şirkette devam ettirmek isteyen müşterinin, bugüne kadar yatırmış olduğu tasarruf tutarı peşinat kabul edilerek, yeni bir sözleşme imzalanacak. Yeni sözleşmede tutar artırımı olması halinde; müşteri, artırılan tutara tekabül eden organizasyon ücretinin sadece yarısını ödeyecek.


7-Yeni şirkette devam etmek istemeyen müşteri, sözleşme fesih dilekçesini, TMSF'ye değil sözleşmesini devralan şirkete teslim edecek.

8-Feshedilen sözleşmeler, devralan şirket tarafından devreden şirkete iade edilecek.

9-Devralan şirket tarafından değil, devreden şirketin tasfiyesi masası tarafından, en geç bir ay içerisinde, müşterinin yatırmış olduğu tasarruf tutarının tamamı ile organizasyon ücretinin yüzde 20'si tek seferde nakit olarak ödenecek.

10-Organizasyon bedelinin kalan yüzde 80'i ile buna benzer diğer alacak talepleri, devreden şirketin tasfiye masasına, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanununun 206'ncı maddesi kapsamında dördüncü sıra alacağı olarak kaydedilecek.

SEDA TABAK