İlk defa göreve başlayan ve 1 Eylülde okulda olan öğretmenler için 1 Eylül için ek ders ücreti almaz

4- 8 Eylül mesleki çalışmalar okulda yüz yüze olduğundan okulda çalışmalara fiilen katılan kadrolu/ sözleşmeli öğretmenlere günlük 3 saat ek ders alır

İdareciler idari görevlerine karşılık gelen ek dersi alır.

 İl ve ilçe emrindeki öğretmenler ilin ve ilçenin yönlendirmesi ile mesleki çalışmalara katılmaları gerekiyor.

 4- 8 Eylül Uyum eğitimi veren öğretmenlere sadece mesleki çalışma ücreti ödenilir, nöbet ücreti alamaz.

 4- 8 Eylül Uyum eğitimi döneminde Müdür Yetkili öğretmenler de sadece 15 saat ücret alır, 3 saat yönetim ücreti alamaz.

 4- 8 Eylül Uyum eğitimi döneminde ikili eğitim ücreti öğretmenlere ödenmez.

 Rehber öğretmen i mesleki çalışmalara katılır, günlük 3 saatten 15 saat ücret alır.

 Özel eğitim öğretmenleri mesleki çalışma ücretini %25 artırımlı alır.

Atatürk büstüne çirkin saldırı! Atatürk büstüne çirkin saldırı!

Ücretli öğretmene herhangi bir ek ders ücreti ödemesi yapılmaz.

 Raporlu ve izinli olanlar için her gün 3 saat ek ders ücreti kesilir.

 Yaz tatilinde Halk Eğitim Merkezi kursu yapıp da 4-8 Eylül mesleki çalışma döneminde kursu devam eden öğretmenler, mesleki çalışma saatleri dışında kursunu yapmaya devam edebilir. Haftalık 30 saate kadar kurs verebilirler.

 Tayini çıkıp da ilişik kesmemiş olanlar kadrosunun bulundupu okullarda seminere katılmak zorundadırlar.