Uyuşmazlığı olan tarafların ilk yapması gereken, dava açmayı planladıkları yetkili mahkemenin bulunduğu adliyedeki arabuluculuk bürosuna başvuruda bulunmak. Bu ofisler, mahkemenin kurulu olmadığı durumlarda sulh hukuk mahkemeleri tarafından da yetkilendirilebilecek. Yani bu bürolar, zaten uğramakta olduğunuz adliyelerin içinde kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir yerde olacak.

Arabuluculuk Sürecinde Neler Olacak?

Başvurudan sonra arabulucu yetkilileri, ev sahibi ve kiracıyı ayrı ayrı kabul ederek uyuşmazlığın kaynağı hakkında detaylı bilgi alacaklar. Sonraki aşamada ise iki taraf bir araya getirilerek bir toplantı yapılacak. Bu toplantıda her iki tarafın da menfaatlerine uygun bir çözüm yolu aranacak. Eğer bir uzlaşma sağlanabilirse, bu anlaşma resmi olarak imzalanacak ve mahkeme kararı gibi işlem görecek.

Anlaşma Sağlanamazsa Ne Olur?

Uzlaşma sağlanamadığı takdirde, isteyen taraflar mahkemeye başvurabilirler. Arabuluculuk sürecinin en belirgin avantajı ise zaman. Arabuluculukla kira uyuşmazlıkları genellikle 3 haftada çözüme kavuşmuş olacak. Eğer bu süreçte bir çözüm üretilemezse, taraflara bir hafta daha ek süre tanınacak.

Masraflar ve Ücretler

İlk 2 saatlik görüşme için herhangi bir ücret alınmayacak. 2 saati aşan görüşmeler için ise asgari ücret tarifesine göre bir hesaplama yapılacak. Ücreti taraflar eşit şekilde karşılayacak. Fakat unutmamanız gereken önemli bir detay var: Eğer son toplantıya bir taraf katılmazsa, katılmayan taraf—haklı ya da haksız olsa bile—yargılama giderlerinin tamamını ödemek zorunda kalacak.

Gözler kritik kabine toplantısında! Milyonlar müjdeli haberi bekliyor Gözler kritik kabine toplantısında! Milyonlar müjdeli haberi bekliyor

Hangi Tür Uyuşmazlıklar Arabuluculuğa Girecek?

Kira tespiti, tahliyeler, uyarlama davaları ve kiracı ile mal sahibinin kira sözleşmesi kaynaklı tüm ihtilaflar bu arabuluculuk sürecine tabi olacak.