Türkiye Üzerinde Şiddetli Türbülansa Girdi: 12 Yaralı Türkiye Üzerinde Şiddetli Türbülansa Girdi: 12 Yaralı

Alınan karar, posta veya hızlı kargo taşımacılığıyla AB'den Türkiye'ye getirilen, ticari amaç taşımayan ve değeri 150 euroyu geçmeyen eşyaları etkileyecek. Ayrıca, 1500 euroyu geçmeyen ilaçlar için de vergi oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Bu oran, daha önce yüzde 18 olarak uygulanıyordu.

Yeni Vergi Oranının Yürürlüğe Girişi
Yeni vergi düzenlemesi, yayımlandığı tarihten 15 gün sonra etkin olacak. 

Ek Düzenlemeler ve Muafiyetler
Aynı kararname kapsamında, milli savunma ve iç güvenlik amaçlı serbest dolaşıma sokulan bazı eşyalara muafiyet getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerini destekleyen vakıflara veya Savunma Sanayii Başkanlığına ait şirketler adına getirilen savunma amaçlı eşyalara ithalat listesi onayı şartıyla vergi muafiyeti tanındı.

Engelli Vatandaşlara Yönelik Muafiyetler
Engelli vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla özel tertibatlı araçlara tanınan muafiyetler güncellendi. Bu kapsamda, elektrikli motorlu araçlar da muafiyet sınırlarına dahil edildi.

Antrepo İşlemlerine Yönelik Yenilikler
Ayrıca, antrepo işlemleriyle ilgili düzenlemeler de Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikle antrepo içi ve dışı işlemlerde uygulanacak prosedürler netleştirildi ve elleçleme işlemleri için gümrük laboratuvarlarında yapılacak tahlil ücretleri güncellendi.