Yeni yönetmelik, orta öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayıp, YKS kılavuzunda belirtilen başarı sırasına sahip olmaları gereken programları yurt dışında okumayı planlayan öğrenciler için geçerli olacak. Öğrencilerin, kayıt oldukları yıla ait ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavında ilgili program için aranan sıralama dilimine girmeleri gerekecek. Bu şartı sağlayamayan veya YKS'ye girmeyen öğrencilerin denklik başvuruları reddedilecek.

Okulda ‘hızlı hamburger yeme’ yarışması: 1 öğrenci hayatını kaybetti Okulda ‘hızlı hamburger yeme’ yarışması: 1 öğrenci hayatını kaybetti

Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları için ek şartlar

Yönetmelik, tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları için ek şartlar da getiriyor. Mezun olunan yükseköğretim kurumunun, öğrenime başlanılan yıl YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşlarının dünya üniversite sıralamalarında en az ikisinde ilk binde yer almaması durumunda denklik başvuruları reddedilecek.

Dünya sıralamasında ilk 400'deki üniversitelerden alınan diplomalar

Yine yeni düzenlemeye göre, YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşlarının yaptığı dünya üniversite sıralamalarının en az üçünde ilk 400'lük dilim içerisinde yer alan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara, yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Seviye Yeterlik ve Belirleme Sistemi uygulanmaksızın denklik işlemi yapılacak.