Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlarda 'başka dillerde' tez yazımına yönelik daha önce alınan kararı iptal etti.

13 Kasım 2023 tarihinde duyurulan ve öğrencilerin talebi, danışmanın gerekçeli görüşü, Anabilim Dalı Kurul Kararı ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile tezlerin, tezin ¼'ünden az olmamak üzere geniş bir Türkçe özetle beraber başka bir dilde de yazılabilmesine izin veren kararın geri alınması, lisansüstü eğitimde dil politikalarına ilişkin önemli bir değişiklik olarak kayda geçiyor.

Yeni alınan karar, öğretim dilinin Türkçe olduğu lisansüstü programlarda, tez yazımında sadece Türkçe'ye izin verilmesini öngörüyor. Bu kararın öğrenciler, danışmanlar ve üniversiteler üzerindeki etkileri ve gerekçeleri henüz netlik kazanmış değil. Ancak, önceki kararın kısa bir süre içinde iptal edilmesi, Türkçe dilinin tez yazım sürecinde öne çıkmasına ilişkin YÖK'ün yeni bir yönlendirme yapmış olabileceğini düşündürüyor.

Türkiye'nin En Büyük Rüşvet Operasyonunda 8 Tutuklama Türkiye'nin En Büyük Rüşvet Operasyonunda 8 Tutuklama

İşte o karar;