Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi reform paketi, Türkiye'nin vergi politikalarında önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. İşte detaylar...

Çok Uluslu Şirketlere Yeni Vergi Düzenlemesi

 • Yıllık konsolide hasılatı 750 milyon euro veya daha fazla olan çok uluslu şirketler, düşük vergi oranına sahip ülkelerdeki şubeleri için asgari yüzde 15 kurumlar vergisi ödeyecekler.
 • Bu düzenleme ile vergi adaletinin sağlanması ve Türkiye'de vergi tabanının genişletilmesi hedefleniyor.

Asgari Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi

 • Kurumlar vergisi mükellefleri için zarar beyanı yapan veya yüksek cirolara rağmen düşük vergi beyan edenler için yeni düzenlemeler getiriliyor.
 • Asgari kurumlar vergisi uygulaması ile gelir tablosundaki kazançlar dikkate alınacak, ödenecek vergi bu değerler üzerinden hesaplanacak.
 • Gelir vergisi kapsamında da asgari vergi uygulaması başlatılacak, özellikle serbest meslek sahipleri için brüt asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacak.

Yap-İşlet-Devret Projelerine Artırımlı Vergi

 • Büyük yatırımların yapıldığı Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinde kurumlar vergisi oranları artırılarak reel sektör, banka ve finans kurumları gibi sektörlere farklı oranlar uygulanacak.

Kripto Paralara Yeni Vergi Planı

 • Kripto varlıkların vergilendirilmesi için işlem vergisi veya gelir vergisi seçenekleri masada. İşlem vergisi ile yıllık gelir etkisinin 3,7 milyar TL olması öngörülüyor.

Yurt Dışı Çıkış Harcında Artış

 • Yurt dışına çıkış harcı, 150 liradan 1500 liraya yükseltilecek. Bu düzenleme ile yıllık gelir etkisinin 12,6 milyar TL olması planlanıyor.

Engelli Araç Alımına Düzenleme ve Moto Kuryelere Vergi

Öğretmenlik Meslek Kanunuyla İlgili Yeni Gelişme Öğretmenlik Meslek Kanunuyla İlgili Yeni Gelişme
 • Engellilik derecesi yüzde 90 veya üzeri olanlar için otomobil alımlarında vergi muafiyeti süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak.
 • Moto kuryelerin gelirlerinden yüzde 15 oranında tevkifat yapılacak, bu düzenleme ile 4 milyar TL gelir hedefleniyor.

Serbest Meslek Sahiplerine Hasılat Takibi

 • Serbest meslek sahipleri için yapılan düzenleme ile günlük hasılatlar takip altına alınacak, beyan edilen ve tespit edilen hasılat arasındaki farklar izlenecek.