Türkiye'nin 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP), Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan bu program, Türkiye ekonomisinin temel hedeflerini ve politikalarını belirliyor.

İşte OVP'nin ana başlıkları;

Büyüme Hedefleri:

TBMM'ye Yeni Dokunulmazlık Dosyaları Sevk Edildi TBMM'ye Yeni Dokunulmazlık Dosyaları Sevk Edildi
  • 2023 yılı için büyüme tahmini yüzde 4,4 olarak açıklandı.
  • 2024'te yüzde 4, 2025'te yüzde 4,5 ve 2026'da yüzde 5 büyüme hedefleniyor.

Enflasyon Hedefleri:

  • 2023 yılı sonunda enflasyonun yüzde 65 olması bekleniyor.
  • Enflasyon hedefi, 2024 için yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2 ve 2026 için yüzde 8,5 olarak belirlendi.

Bütçe Açığı:

  • Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2024'te yüzde 6,4, program dönemi sonunda ise yüzde 2,9 olması planlanıyor.

İşsizlik Hedefleri:

  • 2023 yılının sonunda işsizlik oranının yüzde 10,1 olması öngörülüyor.
  • İlerleyen yıllar için hedefler şu şekilde belirlendi: 2024 yüzde 10,3, 2025 yüzde 9,9 ve 2026 yüzde 9,3.

İhracat ve İthalat Hedefleri:

  • 2023 sonunda ihracatın 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
  • İlerleyen yıllar için hedeflenen ihracat rakamları şu şekildedir: 2024'te 267 milyar dolar, 2025'te 283,6 milyar dolar ve program sonunda 302,2 milyar dolar.
  • İthalatın ise 2023 sonunda 367 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi ve ilerleyen yıllarda artarak 2026'da 414 milyar dolar olması öngörülüyor.