TBMM’ye sunulan “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili bazı düzenlemelerin yapılması öngörülürken, bir kurum için yeni kariyer meslek personeli istihdamı imkanı da getiriliyor. 

Çocuklar Süt İçemeyecek! Süt Fiyatları Rekor Kırıyor! Çocuklar Süt İçemeyecek! Süt Fiyatları Rekor Kırıyor!

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri tarafından hazırlanan Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında “Cumhurbaşkanlığı raportörü” ve “Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı” unvanlı meslek personeli istihdamına imkan sağlıyor. 

Yapılan teklifin mevcut haliyle yasalaşması durumunda;

**Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında “Cumhurbaşkanlığı raportörü” ve “Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı” unvanlı meslek personeli istihdam edilebilecek.

**Cumhurbaşkanlığı raportör kadrosuna atanabilmek için Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı kadrosuna atanmak, yetişme ve tez süreci sonunda yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak ve dil şartım yerine getirmek gerekecek.

**Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı kadrosuna atanmada diğer kariyer mesleklere atanma usulü uygulanacak ve aranacak diğer şartlar Cumhurbaşkanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. 

**30/9/2020 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının birimlerinde raportör unvanıyla görev yapanlardan, hâkimler ve savcılar, yasama uzmanları, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında uzman, müfettiş, kontrolör gibi kariyer meslek kadrolarında veya pozisyonlarında bulunanlar, Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü kadrolarına atanabilecek.

**Hâkimler ve savcılar, yasama uzmanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında uzman, müfettiş, kontrolör gibi kariyer meslek kadrolarında veya pozisyonlarında bulunmuş olanlardan maddenin yürürlüğe gireceği tarih itibari ile sadece Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yönetici kadrolarına hâlihazırda atanmış bulunanlar Cumhurbaşkanlığı raportörü unvanını ihraz etmiş sayılacak. 

**Hâkimler ve savcılar, yasama uzmanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında uzman, müfettiş, kontrolör gibi kariyer meslek kadrolarında veya pozisyonlarında maddenin yürürlük tarihi itibariyle bulunanlardan, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yönetici kadrolarında süreli personel olarak görevlendirilmiş bulunanlar talepleri halinde Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrosuna atanabilecek. 

**Cumhurbaşkanlığı raportörlerine ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılarına, sırasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanı ve yasama uzman yardımcılarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları kapsamında yapılması öngörülen ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenecek ve emeklilik hakları da aynı olacak.

**Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrolarında bulunanlardan hizmetine ihtiyaç kalmayanlar, Cumhurbaşkanlığı bağlı kuruluşlarında veya bakanlıkların merkez teşkilatlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilecek. 

**Hâkimler ve savcılar, yasama uzmanları, merkez teşkilatı kadrolarında bulunanlardan ve mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatı kadro veya pozisyonlarında bulunanlardan yardımcılık, stajyerlik veya adaylık sürecini tamamlamış olanlar Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrolarında süreli personel olarak görevlendirilebilecek. 

**Hâkimler ve savcılar, yasama uzmanları, merkez teşkilatı kadrolarında bulunan kariyer meslek personeli ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatı kadro veya pozisyonlarında bulunanlardan 30/9/2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında raportör unvanıyla görev yapmakta olanlar, maddenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları kaydıyla Cumhurbaşkanlığı raportörü unvanlı kadrolara atanabilecek. 

Kanun Teklifinin tam metni için tıklayınız …