Hukuken muhafazasına gerek kalmayan yedieminlerdeki hacizli malların satış süreci başladı. Bu süreç, İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. madde ile hayata geçirildi ve 1 Kasım'da uygulanmaya başladı. Yedieminlerde muhafaza edilen malların artık kanuni koruma ihtiyacı olmadığı için satışlarına ilişkin prosedürler belirlendi. İşte yedieminlerdeki araçların satışına dair detaylar haberimizde...

Teslim ve İkinci El Alım: Haciz kararı kalkan malların sahipleri öncelikle bu malları almaları için teklif edilecektir. Eğer sahipler bu teklifi kabul etmez veya malı almazsa, bu mallar kamu yararı gözetilerek belirli bir bedel karşılığında MKE A.Ş'ye devredilecektir.

Yunan Adalarına Vize Hakkında AB'nin Kararı, İşte detaylar.. Yunan Adalarına Vize Hakkında AB'nin Kararı, İşte detaylar..

Sicile Kayıtlı Mallar: Sicile kayıtlı mallar bakımından, yukarıdaki maddelere uyulmazsa, malın mülkiyetinin MKE A.Ş'ye devredilmesi mümkün olacaktır. Bu devir işlemi, rehin hakkı sahibi tarafından talep edilmesi veya mahkeme kararıyla gerçekleşecektir.

E-İhale ve Satış: Satışa çıkarılmadan önce mal sahiplerine alma teklifi yapılacaktır. Sahip olmayan veya teklifi kabul etmeyen mallar, e-ihale yoluyla satışa sunulacaktır.

Türk Kızılay'a Devir: Eğer bu mal MKE A.Ş'ye de devredilmezse, zarar vermemesi için çürümeye terk edilmeksizin Türk Kızılay Derneği'ne bedelsiz olarak devredilecektir.

Sürecin işleyişi şu şekildedir:

1-10 Kasım tarihleri arasında Gümrük İdaresi, tasfiye konusu malın teslimi için başvurarak malı teslim alabilir.


Eğer mal bu aşamada tasfiye edilmezse, tahsil dairesi, 10-20 Kasım tarihleri arasında malın muhafaza veya satış işlemleri için alabilir.


Mal yine tasfiye edilmezse, borçlu tarafından 20-30 Kasım tarihleri arasında belirlenen yedieminlik ücretini ödeyerek teslim alınabilir.


Mal bu aşamada da tasfiye edilmezse, rehin hakkı sahibi 1-10 Aralık tarihleri arasında rehin hakkını kullanabilir.


Sicile kayıtlı mallar için, bu aşamalardan sonra 10 Aralıktan itibaren malın elektronik satış portalı üzerinden resen satış işlemleri başlayacaktır.


Sonuç olarak, yedieminlerdeki hacizli malların satışı için belirli bir süreç ve devir aşamaları belirlenmiştir. Bu aşamaların tamamlanmasının ardından, malın sahiplerine veya kamuya devri gerçekleşecektir.