Ev sahibi F.T., kira sözleşmesi sırasında imzalanan ve kiracı K.Y. tarafından boş bırakıldığı iddia edilen 'tahliye taahhütnamesi' üzerinden tahliye davası açtı. Ankara 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, taahhütnamenin geçerli olduğuna hükmederek, kiracının tahliyesine karar verdi. Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi ise bu kararı onadı.

Yargıtay'ın Gerekçesi

Yargıtay kararında, kiracının boş bırakılan tahliye taahhütnamesine imza atarak, ev sahibine istediği tarihi yazma yetkisi verdiği ve sonucuna katlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca, taahhütnamede yer alan tarihin sonradan ev sahibi tarafından doldurulduğu iddiasının ispat yükümlülüğünün kiracıya ait olduğuna dikkat çekildi.

Hukukçular Ne Diyor?

Avukat Senem Yılmazel, tahliye taahhüdü ile ilgili Yargıtay'ın yerleşmiş içtihadını aktardı. Yılmazel, boş bir tahliye taahhütnamesinin ev sahibi lehine bir belge olduğunu ve kiracının aksini ispatlamak zorunda olduğunu belirtti. 

Bakan Yusuf Tekin: "Ücretli Öğretmenlere Kadro Verilmesi İle İlgili Bir Çalışmamız Yok" Bakan Yusuf Tekin: "Ücretli Öğretmenlere Kadro Verilmesi İle İlgili Bir Çalışmamız Yok"

Kira Uyarlama ve Kira Tespit Davaları

Yılmazel, kira sözleşmelerinin süresine göre 'kira uyarlama davası' ve 'kira tespit davası' açılabileceğini belirtti.