Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.