Enflasyon oranı kira artışını etkileyecek

Ceran, yeni dönemde kira artışlarının enflasyona göre yapılacağını belirtti. Ancak, bu durumun bazı sorunları beraberinde getireceğini vurgulayan Ceran, iki yıldır yüzde 25 sınırını aşmayan bir ev sahibinin, 10 bin TL olan kirasını enflasyon oranının yüzde 65 olması durumunda 25 bin TL'ye çıkarmaya çalışacağını belirtti.

Hukuki süreçler devreye girecek

Donald Trump: Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay Donald Trump: Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay

Hasan Ceran, ev sahiplerinin benzer konutların kira bedellerini düşük bulacağını, kiracıların ise bir anda yüksek bir artışla karşılaşacağını kaydetti. Bu durumun uyuşmazlıkları artıracağını ve hukuki süreçlerin devreye gireceğini belirten Ceran, hem ev sahiplerinin hem de kiracıların hukuki haklarını bilmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Kira uyarlama ve tespit davaları

Ceran, kira uyuşmazlıklarının çözümünde arabulucu veya uzlaştırıcı yöntemlerin yeterli olmaması durumunda kira uyarlama veya kira tespit davalarının açılabileceğini belirtti. Özellikle 5 yılını doldurmayan kiracılar için uyarlama davası açılabileceğini, 5 yılını dolduran kiracılar için ise kira tespit davası yoluna gidilebileceğini ifade etti.

TÜFE oranının üzerindeki zamlar

Ceran, TÜFE oranının üzerinde bir kira artışı yapılması durumunda sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre dava açılabileceğini belirtti. Ev sahibinin TÜFE oranında zam yapması ve kiracının ödeme yapmaması durumunda ise tahliye ve icra süreçlerinin başlatılabileceğini kaydetti. Borçluya gönderilen ödeme emrine itiraz edilmemesi ve borcun ödenmemesi durumunda icra müdürlüğü kanalıyla tahliye işlemi yapılabileceğini ekledi.