Dünya'nın Konuştuğu Olay! Olimpiyat Öncesi Toplu Tecavüz Skandalı Dünya'nın Konuştuğu Olay! Olimpiyat Öncesi Toplu Tecavüz Skandalı

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonları, Türkiye'deki asgari ücret ve yaşam koşullarıyla ilgili ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda şu açıklamalar öne çıktı:

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye'nin ekonomik olarak ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, bu krizin önceki dönemlerdeki krizlerden farklı olduğunu vurguladı. Asgari ücretin insanların geçimini sağlamak için yetersiz olduğunu, halkın TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlara güvenmediğini ve ülkedeki refahın adil dağılmadığını dile getirdi.

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ise ekonomik göstergelerin olumlu bir seyir gösterdiğini ancak emekçilerin milli gelirden aldığı payın azaldığını söyledi. Ayrıca, muhalefet partilerindeki belediyelerin işten çıkarmalara son vermesi gerektiğini vurgulayarak, emek hareketinin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise kaynakların adil dağıtılması, gelir ve vergi dağılımının adaletli hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakkının olamayacağını belirten Çerkezoğlu, işçi sınıfının ve toplumun diğer kesimlerinin sürekli olarak söz hakkına sahip olması gerektiğini dile getirdi.