Twitter, Instagram, Facebook kullananlar bu haber size! Sosyal medyaya yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Twitter, Instagram, Facebook vb sosyal ağ sağlayıcılar hakkında yeni düzenlemeler getirdi. Bu karar resmi gazete'de yayımlandı.

Resmi gazete'de yayımlanan karara göre;  Kullanıcı bilgileri Türkiye'de barındırılmak ve gerekli görüldüğü takdirde savcıya verilecek. Hakim kararıyla, yüzde 90'a kadar bant daraltma cezası verilebilecek. Karar 4 saat içinde uygulanacak.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, yetkili en az bir gerçek veya tüzel kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemekle yükümlü kılındı. Temsilcinin, BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği, adli makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğini, sosyal ağ sağlayıcının içerik veya yer sağlayıcının olmasından doğan sorumluluk ve kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekecek.

2007 tarihli İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a dayanarak hazırlanan kararda getirilen bazı yükümlülükler şöyle:

Ağ sağlayıcı Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırır.

10420231036420843231


Sosyal ağ sağlayıcı kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri öğrenmesi ve gecikmesinde sakınca bulunması halinde bu içeriği ve içeriği oluşturana ilişkin bilgileri yetkili kolluk birimleriyle paylaşır.

Kurum, ağ sağlayıcıdan kurumsal yapı, bilişim sistemleri, algoritmalar, veri işleme mekanizmaları ve ticari tutumlar dahil her türlü açıklamayı talep edebilir.

TCK’da yer alan çocukların cinsel istismarı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı uçlar, casusluk suçlarına konu internet içeriklerini oluşturan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgiler soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından talep edilmesi üzerine ilgili sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi tarafından adli mercilere verilir.

Adli mercilere bilgi verilmesi yükümlülüğüne aykırı davranılması durumunda, Cumhuriyet savcısı tarafından, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 oranında daraltılması talebiyle mahkemeye başvurabilir.

REKLAM KÜTÜPHANESİ, TÜRKÇE DİL... 

Daraltma kararı verilmesi halinde en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir.

Türkiye’den günlük erişimi on milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayacı yetkili en az bir gerçek veya tüzel kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemekle yükümlüdür.


Türkiye’de erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcı kişiler tarafından yapılacak başvurulara cevap vermekle yükümlüdür.

Ağ sağlayıcı başvurularda Türkçe dil seçeneği sağlar.

Ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları altı aylık dönemlerle kuruma bildirir.

Ağ sağlayıcı yayınladığı reklamların yer aldığı reklam kütüphanesi oluşturmakla yükümlüdür.

Ağ sağlayıcı çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tebirleri alır.