Türkiye'de elektronik seçim sistemine geçilmesi için önemli bir adım atıldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından oluşturulan çalışma grubu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) uzmanlarının da katılımıyla teknik çalışmalara başladı.

Türkiye'de elektronik oylama sistemi, mevcut yasal düzenlemeler gereği sadece yurt dışındaki seçmenler için kullanılabiliyor. Ancak bu alanda henüz uygulama gerçekleştirilmedi. Yurt içinde milletvekili, cumhurbaşkanlığı ve mahalli idareler seçimlerinde elektronik oylama imkanı bulunmuyor.

KPSS branş bazında atama bekleyen öğretmen sayısı… KPSS branş bazında atama bekleyen öğretmen sayısı…

YSK Başkanı Ahmet Yener'in, Türkiye'de elektronik oylamaya geçiş konusunda yapılabilecek çalışmalara dair açıklamalarının ardından Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler, Hukuk ve Mühendislik Fakülteleri ile YSK uzmanlarından oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu.

Bu çalışma grubu, şu anda yurt dışındaki elektronik oylama örneklerini inceleyerek, bilgisayar ve yazılım altyapısına ilişkin hazırlıklara başladı. Özellikle, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından bu çalışmaların ağırlık kazanması planlanıyor.

Projeyi yürüten Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, YSK Başkanı Yener'e üniversite olarak bir çalışma başlatma teklifinde bulunduklarını ve ardından oluşturulan çalışma grubunun hazırlıklara başladığını belirtti. Çalışmanın sürecini ve detaylarını anlatırken, önemli bir rol üstlendiklerini vurguladı.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik ise çalışmanın teknik yönlerini açıkladı. Çalışma grubunun, seçim sistemleri ve seçim matematiği, hukuki düzenlemeler ve yazılım altyapısı olmak üzere üç ayrı boyutta çalıştığını belirtti. Bu çalışmaların sonucunda, elektronik seçim sistemine geçişin sağlanması hedefleniyor.

Çelik, projenin tamamlanması ve eksiklerin giderilmesinin ardından üniversitelerdeki öğrenci temsilcisi seçimlerinde bu sistemin hemen uygulanabileceğini, ancak genel seçimlere geçişin daha uzun bir süreç gerektireceğini ifade etti. Elektronik seçimin zaman ve maliyet açısından avantaj sağlayacağını belirterek, hukuki altyapının da bu süreçte hazırlanması gerektiğini vurguladı.