Bugün yayınlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı, Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) okul müdürü ve müdür yardımcısı atamalarında önemli değişiklikler öngörüyor. İşte taslakta yer alan düzenlemeler ve yeni atama prosedürleri:

Yönetici Görevlendirme Süreci

Madde 21: Yönetici görevlendirme ile ilgili detaylar şu şekilde düzenlenmiştir:

 1. Eğitim Kurumu Yöneticisi Olarak Görevlendirilme:

  İstanbul’da halk ekmeğe zam geldi İstanbul’da halk ekmeğe zam geldi
  • Eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilecek adaylar, Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına alınacaktır.
  • Bu programa katılacak yönetici adayları, yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenecektir.
  • Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak adaylar seçilecektir.
 2. Yönetici Yetiştirme Programı:

  • Yönetici yetiştirme programına alınan adaylar, bu program sonunda yapılan yazılı sınavda 60 ve üzerinde puan aldıklarında başarılı sayılacaktır.
  • Başarılı olan adaylar, tercihleri dikkate alınarak yazılı sınavda alınan puan üstünlüğüne göre vali onayı ile yönetici olarak görevlendirilecektir.
 3. Görev Süresi:

  • Yöneticiler dört ders yılı için görevlendirilecektir.
  • Yöneticiler aynı eğitim kurumunda aynı unvanla en fazla sekiz ders yılı görev yapabilecektir.
 4. Yeniden Görevlendirme:

  • Yöneticilerin aynı eğitim kurumunda veya başka bir eğitim kurumuna yeniden yönetici olarak görevlendirilmelerinde Bakanlıkça belirlenecek başarı ölçütleri dikkate alınacaktır.
  • Bu madde kapsamındaki görevlendirmeler, özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmayacaktır.
 5. Şartlar ve Ölçütler:

  • Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar, görev süresi dolanların yeniden görevlendirilmeleri ve bu görevlendirmelerde esas alınacak başarı ölçütleri, Akademi tarafından verilecek eğitimler, uygulanacak sınavlar ve diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Değerlendirme ve Etkiler

 • Yönetici Havuzu: Tüm mevcut okul yöneticilerinin yeniden değerlendirilmesi ve yönetici havuzuna alınması, atama sürecinde objektif kriterlerin sağlanmasını hedeflemektedir.
 • Sınav ve Eğitim: Yönetici adaylarının yazılı ve/veya sözlü sınavlarla belirlenmesi, ardından yönetici yetiştirme programına tabi tutulmaları, yöneticilerin donanımlı ve eğitimli olmalarını sağlayacaktır.
 • Görev Süresi: Görev süresinin dört ders yılı olarak belirlenmesi ve aynı unvanla en fazla sekiz ders yılı görev yapılabilmesi, yöneticilerin sürekli yenilenmesini ve dinamizmini artıracaktır.
 • Başarı Ölçütleri: Bakanlıkça belirlenecek başarı ölçütlerine göre yeniden görevlendirmeler yapılması, yöneticilerin performanslarının sürekli izlenmesini ve değerlendirilmesini mümkün kılacaktır.

Bu düzenlemelerle birlikte, öğretmenlik mesleği ve eğitim yönetimi alanında profesyonellik ve kalite standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir. Taslağın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi ve kanunlaşması, eğitim sisteminde önemli değişikliklere ve gelişmelere yol açacaktır.