TÜİK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında ortak yürütülen anket sonucunda Tüketici Güven Endeksi hesaplandı.

Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında, bir önceki nazaran 4,6 oranında arttı.

Endeks Aralık ayında 75,6 iken, Ocak ayında 79,1'a yükseldi.

Tüketici Güven Endeksi nedir?

Tüketici güven endeksi, bir ülkenin ekonomik durumunu yansıtmak için tüketicilerin gelecekteki ekonomik koşullar ve kişisel finans durumları hakkındaki beklentilerini ölçen bir göstergedir. Bu endeks, tüketicilerin mal ve hizmet satın alma gücü, işsizlik oranları, enflasyon ve borçlar gibi faktörleri de dikkate alır. Düşük bir tüketici güven endeksi, ekonominin zayıf olduğunu ve tüketicilerin endişeli olduğunu gösterirken, yüksek bir endeks ise ekonominin güçlü olduğunu ve tüketicilerin güvenli olduğunu gösterir.