Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 ayına yönelik İşgücü İstatistikleri analizini açıkladı.

Bu sonuca göre, işsizlik oranı Aralık 2023'te bir önceki aya oranla 0,1 puan düşüş göstereke yüzde 8,8 olarak ölçüldü.

Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerine göre; 15 ve daha fazla yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya oranla 12 bin kişi düşerek 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi. 

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 olarak belirlendirken kadınlarda yüzde 12,0 olarak değerlendirildi.

Yapay zekada gelinen son nokta... Ölüm tarihinizi bilen robot! Yapay zekada gelinen son nokta... Ölüm tarihinizi bilen robot!

İSTİHDAM SAĞLANANLARIN SAYISI 32 MİLYONA ULAŞTI

İstihdam sağlananların sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya oranla 399 bin kişi yükselerek 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 48,8 olarak belirlendi. 

Bu belirlenen oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak incelendi.

İşgücü 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya oranla 387 bin kişi yükselerek 35 milyon 154 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan çıkarak yüzde 53,5 olarak ölçüldü. 

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,3 oldu.

15-24 yaş grubunu içine alan genç nüfusta işsizlik verisi bir önceki aya ornala 0,8 puan düşerek yüzde 15,5 oldu. 

Bu yaş grubunda işsizlik verisi; erkeklerde yüzde 11,5, kadınlarda ise yüzde 22,8 olarak olduğu ileri sürüldü.